Norwegian-Italian translation of udødelig

Translation of the word udødelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

udødelig in Italian

udødelig
generelladjective immortale
  berømmelseadjective immortale, imperituro [literature], eterno
Synonyms for udødelig
Derived terms of udødelig
Similar words

 
 

More examples
1.Høyre er udødelig, som arvesynden - og vet det selv.
2.Høyre er udødelig." - Men, legger han triumferende til, - det blir ingen ny Høyreregjering før langt ut i neste århundre.
3.I havet er det tre alfeland kalt Panglai, Fangshong og Kingchou, hvor de udødelig bor.
4.Indira er udødelig.
5.Vi kan gjerne si at vi arbeider i en" udødelig" bransje.
6.Alf Prøysen er idag udødelig, ingen kan unngå å møte ham et eller annet sted, i en eller annen form.
7.Descartes rygget tilbake med et udødelig - Cogito ergo sum ! på sine likbleke lepper, og utfra dette raknet hele hans ganske avanserte anskuelse, og han fant seg sittende i den åndelige europeiske barnehave, suttende på den svenske dronnings finger.
8.Det er snart hundre år siden Bjørnstjerne Bjørnson ordfestet dette på udødelig vis.
9.Folk i sine såkalte beste år som bygger seg hus for resten av livet, tenker på seg selv nærmest som udødelig, usårligeog så og si suverene.
10.For hvordan kan det være snakk om arv når den vi skal arve er udødelig ?
11.Hun ble en ekte og udødelig tragedienne.
12.Ifølge spiritistiske teorier har mennesket et materielt legeme som går til grunne når det dør, et" perispirituelt" legeme som frigjøres under søvn, tranoe eller hypnose, og en udødelig ånd som kan perfeksjoneres.
13.Jeg faktisk beundrer den, den har bare uvenner, bortsett fra undertegnede, den er meget dekorativ, og ja, den er udødelig.
14.Men" Gjengangere har vist seg udødelig, som alle Ibsens skuespill.
15.Men Aljekhin efterlot seg en udødelig arv gjennom sine utallige kvalitetspartier.
16.Men når nå boken nesten mengler enhver litterær kvalitet, her finnes bare små tilløp til skrivekunst og oseaner av billige talemåter, hvorfor vil et høyt aktet norsk forlag gjøre akkurat dette litterære bildet udødelig.
17.Og han skapte et persongalleri som er udødelig og som har festnet seg hos oss alle.
18.Renessansens og barokkens store malere tjente dets ledende menn - og skapte udødelig kunst samtidig.
19.Såpass har vi skjønt, selv om vi er noe yngre enn denne Schønberg Erken, at hennes kokebok er udødelig.
20.Sørgende, som var samlet langs den nesten to kilometer lange strekningen fra boligen til museet, kastet blomster på kisten og ropte" lenge leve Indira Gandhi" og" Indira Gandhi er udødelig".
21.Vi tør ikke å tenke på hva de kan ha forårsaket av groteske forstyrrelser mellom de udødelig elskende.
22.At man dessuten har kunnet bli en udødelig del av fransk åndsliv uten å ha vært innom Akademiet, fremgår av det faktum at folk som Descartes og Diderot, Moliere og JeanJacques Rousseau, Flaubert og Zola av forskjellige årsaker aldri klarte eller ville - ta plass under kuppelen.
23.De første i rekken av mange, mange som har gjort hans navn udødelig over hele verden.
24.Derimot er det uforståelig at et menneske skal være udødelig, liggende i sitt mektige gravmæle.
25.Det var først efter at moren og Hambro giftet seg at Lillebil og hennes familie ble så gode venner med mannen som hadde næret en udødelig kjærlighet til Gyda siden 1918.
26.Efter i århundreder å ha vært et senter for kultur, religion og politikk, fikk Arles noen år utenfor verdens oppmerksomhet inntil maleren Vincent van Gogh og poeten Frederic Mistral, slo seg ned i byen, og brukte den som utgangspunkt for å skape udødelig kunst.
27.Et minnesmerke som skulle gjøre keiseren udødelig.
28.For Carmenskikkelsen er udødelig i operahistorien, og hun bør huskes også for andre egenskaper enn patriotisme.
29.Fortellinger som Sindbad sjøfareren, Ali Baba og Aladdin er også blitt en udødelig del av vestlig eventyrlitteratur.
30.Men ikke engang en keiser kan være udødelig, og terrakottakrigerne kan visselig ikke beskytte noen fra døden.
Your last searches