Norwegian-Italian translation of uerfarenhet

Translation of the word uerfarenhet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uerfarenhet in Italian

uerfarenhet
erfarenhetnoun mancanza di esperienza [f], inesperienza [f], ignoranza [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Innledningsvis er vi engstelige for at filmen skal bli en parodi på Tylers uerfarenhet og naivitet, der han står alene midt i ødemarken g ikke gjør de mest elementære forberedelser på å rigge seg istand for å overleve.
2.De unges livsmønster og adferd, kombinert med uerfarenhet, utsetter dem for ulykker.
3.Men de skylder på en ulykkelig kombinasjon av uerfarenhet og dårlige konjunkturer, begge deler med en viss rett.
Your last searches