Norwegian-Italian translation of uhåndterlig

Translation of the word uhåndterlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uhåndterlig in Italian

uhåndterlig
formåladjective ingombrante, scomodo, poco maneggevole
Synonyms for uhåndterlig
Similar words

 
 

More examples
1.De mener også at avgiften er upraktisk og uhåndterlig, den vil bli dyr å innkreve og nesten umulig å kontrollere.
2.En helt korrekt justering vil være uhåndterlig i praksis.
3.Noen vil sikkert mene at en slik konkurs er en beleilig sanering av uhåndterlig gjeld.
4.Når hun så gir seg i kast med sanger av Mozart eller Ravel hvor det kreves koloratur eller munterhet og bevegelighet, blir stemmen for tung og uhåndterlig.
5.Pei har en rekke kjente byggverk bak seg, blant annet den efterhvert så anerkjente nye østfløyen til nasjonalgalleriet i Washington, og han er blitt innkalt av de ellers så nasjonalt bevisste franskmenn for å stå for nytenkningen omkring det uhåndterlig enorme museet.
6.Vi bagatelliserer ikke dette smørkvantumet, men vi er heller ikke villig til å karakterisere det som et uhåndterlig problem.
7.Begge har nå sin plass i maskinverkstedet ved Kværner Brug hvor det lages deler til vannkraftutbygging - stort uhåndterlig utstyr som ofte veier titalls tonn, men likevel krever millimeterpresisjon.
8.Dette opplegget blir dessverre for uhåndterlig for Hughes, som nå kapitulerer ved hjelp av en høvelig bilulykke.
9.Kjære værguder, la ikke de siste restene av vinterferieplaner fryse til en tung, uhåndterlig klump, som må kastes !
10.Lensmannsbetjenter har også kjøpt egne skuddsikre vester, fremfor å benytte gammelt og uhåndterlig utstyr som er tildelt av Justisdepartementet.
11.Men hvis enkelte aktører i saksbehandlingen ikke klarer å beherske seg, risikerer vi dessuten både at tilstanden for disse bedriftene blir enda mer uhåndterlig og at deres stilling svekkes enda mer i norsk opinion.
12.Passer vi ikke godt på her, vil vi snart kunne bli stående med et avgiftssystem som er nesten like problemfylt og uhåndterlig som inntektsskatten.
13.Uhåndterlig er det også, når det er ferdigkokt.
Your last searches