Norwegian-Italian translation of uklar

Translation of the word uklar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uklar in Italian

uklar
tankeadjective torbido, confuso
  formadjective vago, indistinto
Synonyms for uklar
Derived terms of uklar
Similar words

 
 

More examples
1.Oceanic Energy" sendte søndag ut en uklar SOSmelding om at skipet holdt på å synke efter en eksplosjon.
2.Dersom den nåværende renteerklæring er uklar for bankene, slik man fra bankhold har antydet, bør konsekvensen være en ny renteerklæring der Regjeringen presiserer det ønskelige nivå.
3.Det har vært adskillig uklar tale om bruk av ledige oljepenger eller opprettelse av et oljefond til å styrke norsk industri.
4.Enkelte vil kanskje mene at det kan bli for mye av det gode, spesielt hvis kritikken er personorientert, kan grensen mellom saklig kritikk og personforfølgelse være uklar.
5.Han har tilstått drapet i avhør, men omstendighetene rundt drapet er foreløbig uklar.
6.Jeg regner med at Norsk rikskringkasting vil opprettholde sitt forslag om betalingsTV, og synes at stortingsproposisjonen om saken er uklar på dette punkt, sier fungerende kringkastingssjef Otto Nes til Aftenposten.
7.Mork skriver at målsetningen for institusjonshelsetjenesten er uklar og forvirret, er De enig i det ?
8.Regjeringens utenrikspolitikk er meget uklar, sier han.
9.Utnyttet dere en uklar situasjon i 1982 ?
10.3. runde gikk 1. mai om kvelden, men de mange uavsluttede partier gjør stillingen i teten høyst uklar.
11.Allikevel ble den uklar.
12.Arkhipovs besøk har vært betraktet som meget viktig eftersom dette ville blitt det første av en såvidt høyt rangert Sovjetrepresentant siden Moskva og Peking røk uklar i begynnelsen av 1960årene.
13.Avdelingssjefen ved økonomiavsnittet opplyser at det var nødvendig med omfattende avhør av reisebyråsjefen, ikke minst fordi saken fremsto som temmelig uklar til å beynne med.
14.Bankenes representanter fremholdt på møtet at renteerklæringen er uklar, fordi det ikke er definert om det er forskudds eller efterskuddsrente det er snakk om.
15.De råker uklar, røber noe av sin individuelle bakgrunn, de er samme slags mennesker som oss.
16.Delvis har Norge vært for passiv og delvis har den norske linje vært uklar.
17.Den nåværende loven er altså ansett som temmelig uklar, følgelig lett å mistolke.
18.Denne side av saken virker foreløbig uklar.
19.Deres etniske og sproglige opprinnelse er uklar.
20.Det ble imidlertid henvist til at f.eks. utveksling av fanger gjerne skjer efter forhandlinger hvor Røde Kors deltar aktivt, og at grensen er uklar mellom såkalt humanitær megling og megling med sikte på å få slutt på kamper.
21.Det ble to fine regattaer under toppforhold torsdag, frisk vestabris 46 sek. / m. Eneste skår i norske topplasseringer og tilsvarende glede var den tvilsomme utnyttelsen av en uklar rundingsregel i forbindelse med flytting av merket.
22.Det danske firmaet Scanpaket som formidler hjelpepakker til Polen fra hele Skandinavia, har innstilt sine sendinger, og fremholder overfor NTB at situasjonen for øyeblikket er svært uklar.
23.Det er det høyeste nivå siden Kina og Sovjet røk uklar med hverandre for vel 20 år siden.
24.Det skaper en høyst uklar situasjon når Regjeringen får vite at den har et flertall mot seg i Stortinget - mens det ved voteringen kommer et motsatt resultat til syne.
25.Det skyldes som oftest uklar ledelse hvis en avdeling må innrømme at den ikke fikk vist hva den dugde til.
26.Det var ikke korrekt, men tvilsom tolkning av en uklar rapport.
27.Det ville være mest hensiktsmessig å legge alt ansvaret for den teknisknaturvitenskapelige og industrielle forskning, både grunnleggende og anvendt, til NTNF, og ikke som i dag hvor to forskningsråd har ansvaret for hver sin del med en uklar og flytende grense.
28.Dette har ført til at også forretningsstanden og det meste av den politiske høyrefløyen har røket uklar med regimet.
29.Donald står alltid under de andre Andebybeboerne, størrelsesmessig, beboere av ofte uklar opprinnelse, hund ?, gris ?, hauk ?
30.En uklar ordre eller en ren misforståelse synes å peke seg ut som en sannsynlig direkte årsak til dykkerulykken på" Byford Dolphin" 5. november ifjor.
Your last searches