Norwegian-Italian translation of ulykke

Translation of the word ulykke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ulykke in Italian

ulykke
generellnoun sfortuna [f]
  hendelsenoun incidente [m]
  trafikknoun incidente [m], scontro [m], collisione [f]
  motgangnoun avversità [f (invariable)], sfortuna [f], disgrazia [f]
  katastrofenoun disastro [m], cataclisma [m], catastrofe [f], calamità [f (invariable)]
  ulykkenoun disavventura [f], disgrazia [f]
Synonyms for ulykke
Derived terms of ulykke
Similar words

 
 

More examples
1.Et korrupt rettssystem er en moralsk vederstyggelighet og en ulykke for en nasjon.
2.Finnes det et språk hvor storm og stille, lykke og ulykke ordsettes ? / Finnes det et sorgens språk ?
3.Ødselhed er en stor feil, en sand ulykke der aldri fører til noget godt", skrev Marie Blom i sin" Husholdningsbog" fra 1897.
4.At forlagene utgir færre boktitler trenger ikke nødvendigvis være noen ulykke for litteraturen.
5.De færreste tenker vel noen gang på muligheten for at nettopp de skal bli rammet av en ulykke.
6.Det er en større ulykke om en uskyldig blir dømt, enn at en skyldig går fri, sa rettens administrator, lagdommer Finn Backer under rettsbelæringen før juryen trakk seg tilbake onsdag eftermiddag.
7.Det ville være en stor ulykke om man allerede nå skulle glemme dette.
8.Det ville være en ulykke for de bostedsløse om integreringen i det ordinære hjelpe og sosialapparatet skulle bli utsatt som følge av en midlertidig særomsorg.
9.En høyreseier ved neste valg vil være en ulykke for dette landet, forklarer han, da risikerer vi bare å rive ned det vi har bygget opp efter Franco.
10.En nyutdannet akademiker utsettes for en ulykke, og blir arbeidsufør for noen måneder.
11.Er det i denne forbindelse for banalt å sitere Wergelands" Hjertelag, Geni og Ulykke" ?
12.Fylkesmannen ville helst ikke vie noen på en fredag den trettende, ler Helga Vogt, - han mente det varslet ulykke for ekteskapet.
13.Før eller siden skjer det en ulykke.
14.Grunnen til at vi opprettet denne sentralen, er at vi vil kartlegge omstendighetene omkring en ulykke.
15.Hva følte du da du forsto at en alvorlig ulykke hadde skjedd ?
16.Hvis legene fikk gi idrettsutøverne råd om når de bør slutte med dopingpreparater foran store konkurranser med dopingtester, vil vi ikke risikere en ny" ulykke" lik den bryteren Thomas Johanssson ble rammet av, sier" huslegen" Bo Nordback.
17.Høyrepolitikk vil være en ulykke.
18.Jeg forsto med en gang at det hadde skjedd en ulykke.
19.Kanskje en alvorlig ulykke hver sjette eller åttende uke, sa teknisk direktør og så bort på BuchOlsen, som nikket.
20.Kompromisser kan imidlertid være en ulykke om de innebærer politiske endringer, slik som i nedrustningssaken.
21.Med den trafikkmengden vi har, er det statistisk sett ikke særlig tvil om at en ulykke vil skje, mener Svein Grimholt.
22.Når det gjelder eksisterende boliger kan man spørre om det er noen ulykke med et visst prisfall.
23.Når vi vet hvilken ulykke en gårdsbrann representerer, burde ingen anstrengelser vært spart.
24.Og knust speil betyr som kjent syv års ulykke, sluttet han.
25.Siktede har i sin forklaring understreket at det er snakk om en ulykke.
26.Vanligvis får vi svært mange henvendelser efter en ulykke, opplyses på kjørekontoret på Legevakten.
27.Var selv ute for en ulykke for en tid siden, forteller han.
28.Vedkommende er sendt til Tromsø for obduksjon, og på grunnlag av obduksjonresultatet og den øvrige efterforskning håper vi å kunne fastslå hvorvidt mannen er død som følge av en forbrytelse eller en ulykke.
29.Vi er sjokkert og overrasket, men dette er en ulykke som kan inntreffe under utviklingen av et nytt våpen, sier republikaneren Robert Badham.
30.5. januar i år skrev partiorganet Pravda en kritisk artikkel om forurensning i bilbyen Togliatti ved Volga, og henviste til en ulykke ved en kunstgjødselfabrikk som hadde svidd av skogområder.
Your last searches