Norwegian-Italian translation of umedgjørlig

Translation of the word umedgjørlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

umedgjørlig in Italian

umedgjørlig
oppførendeadjective intransigente
Synonyms for umedgjørlig

 
 

More examples
1.Bukefalos" var helt umedgjørlig, den var faktisk en menneskeeter.
2.Det er et forferdelig umedgjørlig emne, enkelte steder fraregnet, som f. eks. der hvor Solveig synger, det har jeg også alt sammen gjort.
3.Det er selvfølelig mulig at Hagen ville vært like uberegnelig og umedgjørlig også i en slik situasjon.
Your last searches