Norwegian-Italian translation of under vann

Translation of the word under vann from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

under vann in Italian

under vann
generelladjective sommerso
  generellother sott'acqua
Derived terms of under vann
Examples with translation
Hvorfor koster diamanter mer enn vann?
Folk har en tendens til å glemme at vann faktisk fryser ved null grader.
De må drikke vann.
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes bedre alternativer enn å bygge ut de to vassdragene, en utbygging som betyr at verdifulle naturområder både for plante og dyreliv blir lagt under vann, sier han.
2.For jeg er så redd for å få hodet under vann, smiler hun.
3.Hvis det regner mye, står denne veistrekningen gjerne under vann, sier lensmannsbetjent Tormod Torkelsen ved Lørenskog politikammer.
4.Men jeg svømmer mest under vann, med snorkel, forteller Harald.
5.Svakheten med nødpeilesenderen er imidlertid at når antennen kommer under vann, virker den ikke. radiosignalene blir dempet og isoleres av vannet, slik at de ikke når opp til overflaten, sier Bjørn Western, leder av Norsk Aero Klubbs redningstjeneste og tidligere sjefsnavigatør i Braathens SAFE.
6.Adm. direktør Torleif M. Pedersen i A / S Uglands Rederi sier til Aftenposten at Norwegian Contractors er interessante som samarbeidspartnere når det gjelder erfaringene med totalentrepriser og prosjektledelse, men også i forbindelse med kunnskaper om betongplattformenes beskaffenhet med henblikk på vedlikeholdsmarkedet under vann.
7.Bagasjen, som befant seg i en del av flyet som ikke har vært under vann, viser seg å være uskadet.
8.Bagasjen ligger fortsatt i flyet, deler av den står trolig under vann og den kan på grunn av undersøkelseskommisjonens arbeide komme til å bli der noen dager, får Aftenposten opplyst.
9.Blandt midlene som benyttes er elektriske sjokk og dukking av hodet under vann.
10.Båten ligger nå halvt under vann.
11.Båtene gjør en fart på ca. tolv knop i overflatestilling, og 1516 knop under vann.
12.DC 10flyet stoppet ikke før fremre del sto halvveis under vann.
13.De dukket hodet hans under vann til lungene holdt på å briste.
14.De to jentene konkurrerte om hvem som kunne svømme lengst under vann.
15.De to kom bort fra hverandre under vann, og Håmannen fant efter en stund Skoran livløs på bunnen.
16.Dermed ble 36 000 mål åkerjord satt under vann.
17.Dersom disse signalene skal nå frem til miniubåten, må det være direkte" synsforbindelse" i rimelig rett linje under vann mellom de to fartøyene.
18.Dersom man har tilstrekkelig surstoff og et godt luftrenseanlegg, kan fartøyene oppholde seg i meget lang tid under vann.
19.Det dreier seg bl.a. om kabelsystemer, kabelgjennomføringer og skjøtekontakter for bruk under vann.
20.Det er bortkastet å svømme under vann i Monte Carlo og sveve over Oslos hustak når den skisserte intrigen er dårlig utnyttet, både visuelt og verbalt.
21.Det havarerte DC10flyet ligger fortsatt delvis under vann ved enden av rullebanen.
22.Det sovjetiske skipet" Vasja Aleksejev" ligger delvis under vann, og mannskapet på 32 personer er tatt ombord i et sovjetisk tankskip som befant seg i nærheten av ulykkesstedet.
23.Det tok derimot noe tid - ifølge et øyenvidne opp mot ti minutter - før en froskemann klarte å få den forulykkede ut av flyet som lå opp ned under vann og inn til land.
24.Det vil si at den både kan" høre" og" se" gjenstander under vann ned til 1200 meters dyp.
25.Dette ville føre til at planten kom under vann.
26.Drammen (NTB) Kraftig uvær med regn og torden tirsdad førte til flom i Numedalslågen for tredje gang iår, og enkelte gårdbrukere har på nytt fått avlingen under vann, melder Fremtiden.
27.Drammen (NTB) Kraftig uvær med regn og torden tirsdag førte til flom i Numedalslågen for tredje gang iår, og enkelte gårdbrukere har på nytt fått avlingene under vann, melder Fremtiden.
28.Dykkere med moderne transportmidler under vann har også vært i aktivitet.
29.Eigersundbedriften, som KV overtok for 12 år siden, produserer blant annet moderne navigasjonsutstyr for skip, mens selskapet Bird Technology i Bergen har spesialisert seg på utvikling, salg og service av vedlikeholds og inspeksjonsutstyr til bruk under vann.
30.Ekspertene i ubåtkrigføring utvikler på sin side stadig mer utspekulerte anretninger som kan" se" under vann og finne eller oppspore ubåter.
Your last searches