Norwegian-Italian translation of underkue

Translation of the word underkue from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underkue in Italian

underkue
folkverb opprimere, tiranneggiare, assoggettare, sottomettere
  militærskverb sottomettere, dominare
Synonyms for underkue
Derived terms of underkue
More examples
1.Efter at jeg sluttet i mitt presidentembede har nemlig også jeg lært å hate tanken på at store nasjoner skal underkue små med militær voldsmakt.
2.Få utenrikspolitiske hendelser i de senere år har gjort sterkere inntrykk her i landet enn de sovjetiske styrkers innmarsj i Afghanistan for snart fem år siden og deres forsøk på å underkue et fritt og stolt folkeferd.
3.Og hvordan den tapende hele tiden finner en ny partner som hun eller han er overlegen overfor og kan underkue.
Similar words

 
 

underkue as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) underkueunderkuendeunderkuet
Indikative
1. Present
jegunderkuer
duunderkuer
hanunderkuer
viunderkuer
dereunderkuer
deunderkuer
8. Perfect
jeghar underkuet
duhar underkuet
hanhar underkuet
vihar underkuet
derehar underkuet
dehar underkuet
2. Imperfect
jegunderkuet
duunderkuet
hanunderkuet
viunderkuet
dereunderkuet
deunderkuet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde underkuet
duhadde underkuet
hanhadde underkuet
vihadde underkuet
derehadde underkuet
dehadde underkuet
4a. Future
jegvil/skal underkue
duvil/skal underkue
hanvil/skal underkue
vivil/skal underkue
derevil/skal underkue
devil/skal underkue
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha underkuet
duvil/skal ha underkuet
hanvil/skal ha underkuet
vivil/skal ha underkuet
derevil/skal ha underkuet
devil/skal ha underkuet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle underkue
duville/skulle underkue
hanville/skulle underkue
viville/skulle underkue
dereville/skulle underkue
deville/skulle underkue
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha underkuet
duville/skulle ha underkuet
hanville/skulle ha underkuet
viville/skulle ha underkuet
dereville/skulle ha underkuet
deville/skulle ha underkuet
Imperative
Affirmative
duunderku
viLa oss underkue
dereunderku
Negative
duikke underku! (underku ikke)
dereikke underku! (underku ikke)
Your last searches