Norwegian-Italian translation of underslå

Translation of the word underslå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underslå in Italian

underslå
pengerverb appropriarsi indebitamente, sottrarre, malversare
Synonyms for underslå
More examples
1.Jeg kan ikke underslå at jeg var litt ergerlig på meg selv da jeg svingte på sletten efter andrehoppet.
2.Jeg skal ikke underslå at bedriften la forholdene til rette for at vi ansatte skulle kjøpe aksjer gjennom rentefrie lån i to år, samt underkurs.
3.Jeg skal ikke underslå at det en stund ble vel mye beinflying, men det måtte nesten bli slik eftersom vi disponerte bane bare 4 ganger i uken.
4.Jeg skal ikke underslå at det nå sannsynligvis er bedre disiplin blant tømmerkjøperne enn tidligere, men det forhindrer ikke at flere av kjøperforeningens medlemmer har kjøpt tømmer til bedre priser enn hva organisasjonen har vært villig til å betale.
5.Jeg vil ikke underslå at det blir vanskeligere og vanskeligere å skaffe nybyggingskontrakter, sier Berg.
6.Vi kan vel ikke underslå at respekten var tilstede innledningsvis.
7.Vi må heller ikke underslå at i det moderne forbrukersamfunn gir messene direkte forbrukerinformasjon, sier Egil Gann.
8.Dessuten bør man ikke underslå at lederskap kan være et gode i seg selv, som også kvinner bør få del i.
9.Det hele er likevel snakk om en likevekt mellom forholdet virkning og bivirkning, understreker generalsekretæren i lægeforeningen, og han fremholder at man ikke må underslå at preparatets effekt mot sykdommen kan være viktigere enn den eventuelle bivirkning dersom man ikke har andre behandlingsmuligheter.
10.Det kan vel ikke være meningen at vi skal underslå forskningsresultater fordi disse går på tvers av endel bønders ønsker om at vi skal spise mer av deres fettholdige produkter ?
11.Det som kanskje først og fremst provoserer til tilsvar er imidlertid forsøket på å gjøre de borgerlige partier medansvarlige for Evensens gråsoneavtale ved å henvise til at de ikke har sagt den opp, og underslå fullstendig at disse partier gikk bastant imot inngåelse av avtalen i første omgang.
12.Dette arbeid vil fra vår side bli fortsatt, men vi kan ikke underslå de vanskeligheter og problemer som gjør seg gjeldende.
13.Forfattere og instruktører deltar på pressekonferansene det er blitt mer verdig, selv om jeg ikke vil underslå at alt var mye morsommere i gamle dager.
14.Høyre kan ikke underslå det faktum at de fleste meningsmålinger fra siste år viste at flertallet av nordmenn slett ikke delte Høyres syn i atomspørsmålet.
15.Jeg kan ikke påstå at Strømsgodset har mottatt vårt brev for så å underslå det når det ikke var rekommandert.
16.La ikke dette syn underslå at stimuleringstiltak har skapt en livlig børs med stor omsetning og vellykkede emisjoner.
17.Men Djupvik er ikke den som vil underslå at det finnes mange betenkelige sider ved barns og unges forbruk av dette mediet.
18.Men det er heller ikke grunn til å underslå at ansatte, som har måttet forlate sin arbeidsplass, helt sikkert har følt omstilling og restrukturering som urettferdig, selv om det også må medgis at det var sentrale personer involvert i omstillingsprosedyren som ikke forsto den kritiske situasjon konsernet befant seg i.
19.Men det er ikke noen grunn til å underslå at både mangel på baner og dommere gir administrasjonen mye ekstra arbeide bak kulissene.
20.Men for all del, vi skal ikke underslå at det hos KIF finnes offensive kvaliteter som gjør at laget i sine beste perioder spiller den kanskje mest underholdende angrepshåndballen her hjemme.
21.Men vi har ikke lov til å glemme - eller enda verre underslå - at denne forklaringen bare er en av flere mulige.
22.Men vi skal ikke underslå at dette så langt fra å være noen idyllisering av et uhyggelig aktuelt fenomen er en konkret skisse av et sykdomsforløp.
23.Olje og energiminister Kåre Kristiansen sa i Stortinget igår kveld at han ikke ville underslå at det hefter usikkerhet og dermed økonomisk risiko ved utvidelsen av Mongstadraffineriet.
24.Orheim ønsker ikke å underslå at det kreves meget stor forsiktighet og grundig planlegging når man skal drive forskning i verdens mest utilgjengelige område.
25.Selv om hederlige unntak finnes, f. eks. forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsens kamp for oppmyking av lukkeloven, er det å underslå fakta dersom passiviteten benektes.
26.Selv om man efterhvert er blitt 32 år og har opplevd det meste på idrettsbanen, er det ingen grunn til å underslå at kongepokalen er en mektig stimulans frem mot nye mål, sa en glad Knut Hjeltnes efterat han hadde mottatt sin fjerde pokal takket være 64,44 i diskos.
27.Tre ansatte i Oslo Renholdsverk ble varetektsfengslet i inntil fire uker av Oslo forhørsrett igår, siktet for å ha misbrukt billettsystemet på Grønmo fyllplass over flere år til å underslå et beløp på flere hundre tusen kroner.
28.Vi kan heller ikke underslå at mange forfattere er blitt altfor utålmodige.
29.Vi må ikke underslå at det finnes to kjønn, sier Kjellaug Pettersen.
30.Vi skal heller ikke underslå at arbeidet for de narkomanes foreldre betyr mye også for våre folk.
Similar words

 
 

underslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) underslåunderslåendeunderslått
Indikative
1. Present
jegunderslår
duunderslår
hanunderslår
viunderslår
dereunderslår
deunderslår
8. Perfect
jeghar underslått
duhar underslått
hanhar underslått
vihar underslått
derehar underslått
dehar underslått
2. Imperfect
jegunderslo
duunderslo
hanunderslo
viunderslo
dereunderslo
deunderslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde underslått
duhadde underslått
hanhadde underslått
vihadde underslått
derehadde underslått
dehadde underslått
4a. Future
jegvil/skal underslå
duvil/skal underslå
hanvil/skal underslå
vivil/skal underslå
derevil/skal underslå
devil/skal underslå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha underslått
duvil/skal ha underslått
hanvil/skal ha underslått
vivil/skal ha underslått
derevil/skal ha underslått
devil/skal ha underslått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle underslå
duville/skulle underslå
hanville/skulle underslå
viville/skulle underslå
dereville/skulle underslå
deville/skulle underslå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha underslått
duville/skulle ha underslått
hanville/skulle ha underslått
viville/skulle ha underslått
dereville/skulle ha underslått
deville/skulle ha underslått
Imperative
Affirmative
duunderslå
viLa oss underslå
dereunderslå
Negative
duikke underslå! (underslå ikke)
dereikke underslå! (underslå ikke)
Your last searches