Norwegian-Italian translation of underste

Translation of the word underste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underste in Italian

underste
leieadjective inferiore
Derived terms of underste
Anagrams of underste
Similar words

 
 

More examples
1.Den underste etasjen blir liggende under jorden, og der vil vi ha lagerplass og garasjer som kan leies ut.
2.Det er tidligere gjennomført prøveproduksjon fra det underste gasslaget med meget gode resultater, får Aftenposten opplyst.
3.Det underste og øverste laget skal være poteter.
4.Først det som er knekt av snemassene, derpå de underste og eldste kvistene.
5.Slike tiltak kan innebære heving av de underste dekkene på visse plattformer, heving av gangbroer, heving av flammetårn og bygging av bølgebrytere.
Your last searches