Norwegian-Italian translation of understreke

Translation of the word understreke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

understreke in Italian

understreke
generellverb sottolineare
  konversasjonverb mettere in evidenza, accentuare, sottolineare
Synonyms for understreke
Derived terms of understreke
Similar words

 
 

More examples
1.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
2.Det er grunn til å understreke at" Ikkevold"redaksjonen presenterer disse synspunkter uten at vi selv har tatt standpunkt til det som fremkommer".
3.For å understreke dette synspunktet, ofentliggjør MMI sine tall som kurver, slik at langtidstendensen blir det fremtredende budskap og ikke de tilfeldige svingningene.
4.Gjennom utstillingen ønsker vi å understreke hvordan våre bygg ikke opptrer alene som enkeltstående byggverk, men at de er forsøkt satt inn i en bevisst sammenheng med omgivelsene", heter det blant annet i en instruktiv katalog.
5.Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
6.Instituttene pleier å understreke at det er langtidstendensene som skal vektlegges.
7.Komiteen vil understreke at kjernevåpnenes helt spesielle karakter - og deres altomfattende virkninger gjør at de ikke kan sammenlignes med andre våpen.
8.Siden det er statsministeren som nå har brakt dette temaet på bane, er det nærliggende å understreke hvordan det nettopp er opp til regjeringens sjef å lede arbeidet på en slik måte at det tar rimelig hensyn til de partier som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag.
9.Vi for vår del vil likevel mer enn gjerne understreke at vi ikke har det minste imot om de frontkolliderer med Høyre og lager en skikkelig trafikkkork på partiets paradegate.
10.At jeg selv gikk til Arbeiderpartiets formann og overleverte brevet personlig, var nettopp for å understreke hvor viktig denne saken er for Venstre, sier Odd Einar Dørum til Aftenposten.
11.Bare her i MidtNorge har vi mellom 800 og 1000 barnløse som ønsker hjelp, men jeg vil understreke at det ikke her er snakk om etablering av en privat" prøverørsklinikk", men en klinikk bygd inn i en stiftelsesmodell.
12.Da vil jeg sterkt understreke de hensyn som taler for løslatelse, sa Stray.
13.Departementet er innforstått med dette, men vil understreke at man under forhandlingene også bør holde mulighetene åpne for å vinne ytterligere fordeler gjennom et mer omfattende samarbeide, skriver industriministeren bl.a. Han understreker at aluminiumindustrien er sterkt konjunkturutsatt.
14.Departementet vil derfor understreke betydningen av at kommunene fortsatt driver en aktiv tomtepolitikk, og ellers tilrettelegger for nybygging og utbedring av eldre boliger, heter det i brevet.
15.Det er all grunn til å understreke at prisreguleringen har sin hensikt i et pressområde som Oslo, sier informasjonssjef Arne Michael Olsen i OBOS i en kommentar til tallene.
16.Det er grunn til å understreke at både den enkelte bedrift, som regjeringer og nasjonalforsamlinger må arbeide hardt for å få bukt med sysselsettingsproblemet.
17.Det er ikke nok å understreke at norske skip bør holde seg unna områdene som blir betegnet som krigssoner.
18.Det er likevel grunn til å understreke at de selskaper som har forsøkt mer markedsorienterte takstopplegg og andre markedstiltak jevnt over har en bedre utvikling enn gjennomsnittet.
19.Det er nettopp fordi Statoil innser betydningen av det franske marked og vil understreke at vi akter å arbeide seriøst og langsiktig her at vi har valgt å opprette eget datterselskap i Frankrike.
20.Det er nå enda større grunn til å understreke dette - med den store betydning Statfjord har både for Norge og for Statoil, sier Johnsen.
21.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
22.Det er viktig å understreke at de løsninger som benyttes i de rike land, ikke uten videre kan overføres til de fattige.
23.Det er viktig å understreke at utenrikspolitikk også har betydning for mitt eget fylke.
24.Dette var et klosset forsøk fra departementets side på å understreke gjeldende regler.
25.Dette vil føre til anmeldelse fra oss, og påtale, hvor vi sterkt vil understreke konsekvensene av å bryte fastsatte vedtekter som dertil er vurdert i disse dager av departementet.
26.For meg har det vært ganske naturlig på denne måte å bidra til Norges nærvær og understreke den betydning man tillegger øygruppen.
27.For ytterligere å understreke vår opplevelse av vårt medansvar for miljøplanleggingen har vi invitert til en rekke temakvelder hvor vi trekker inn fagfolk og interesserte til meningsutveksling og til en forhåpentligvis fruktbar debatt.
28.For å klargjøre uttalelsen, vil jeg gjerne understreke at selvsagt ikke alle innsatte ville begått straffbare handlinger dersom de slapp ut idag.
29.Fordi han bidrar til å understreke nødvendigheten av avspenning og atomnedrustning.
30.Forøvrig kan det være grunn til å understreke at det ikke er noen som helst grunn til å dramatisere situasjonen.
Your last searches