Norwegian-Italian translation of undertrykke

Translation of the word undertrykke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undertrykke in Italian

undertrykke
opposisjonverb reprimere, soffocare, stroncare
  gjespingverb soffocare, frenare, reprimere, trattenere
  psykologiverb inibire
  kjenslerverb reprimere, soffocare, ritenere, contenere
Synonyms for undertrykke
Derived terms of undertrykke
More examples
1..... ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nødlidende.
2.I rapporten fremheves det at vitamin A er i stand til å undertrykke utvikling av svulster.
3.Arild Brinchmann valgte å sentrere det kvinnelige uten å undertrykke andre elementer.
4.Biskop Kaldy blir videre beskyldt for å undertrykke prester som er av en annen mening enn den offisielt godkjente.
5.Denne tilliten til uhjelpen er imidlertid nært knyttet til forutsetningen om at våre samarbeidspartnere ikke bruker av sine knappe ressurser til å undertrykke sine egne.
6.Der har de politiske myndigheter gjort det til offisiell politikk å forfølge og undertrykke de sorte innbyggere.
7.Det verste er ikke svimmelheten, den kan du til en viss grad undertrykke ved konsentrasjon og gradvis erobring av høyde.
8.Det åpner mulighet for totalitære viljer, dvs. viljer som søker å undertrykke alle andres vilje, under påberopelse av at de selv representerer almenviljen.
9.Dette fører til at de opparbeider et voldsomt sinne, som de imidlertid må undertrykke for å ikke gjøre situasjonen verre.
10.Dette rolige, altfor rolige blikket hos en mann som i tyve år har hatt det som profesjonell forutsetning å undertrykke ethvert uttrykk for følelser hos seg selv.
11.For gjennom oppdragelse har nemlig de aller fleste av oss lært å undertrykke disse to første" barnslige" sidene i oss selv.
12.Forholdet mellom to som nærer slike følelser, kan da gjerne preges av enslags maktkamp hvor begge parter kan undertrykke og bli undertrykt.
13.Fra 1945 til 1984 har SovjetUnionen brutalt knust forsøk på frigjøring i ØstBerlin, i Ungarn, i Poznan i Polen, i Tsjekkoslovakia og igjen i Polen - i de siste årene ved å tvinge Polens egne stridskrefter til å undertrykke folket ved krigstilstand.
14.Kurdiske eksilgrupper har for sin del anklaget tyrkiske myndigheter for å ha startet en ny" kampanje for å undertrykke det kurdiske folk".
15.Lav selvfølelse og liten tro på egen verdi er en forutsetning for at et menneske lar seg undertrykke.
16.Lederskapet i Kreml vil vel heller ikke helt være i stand til å undertrykke en erkjennelse av at dersom Sovjet eksempelvis hadde holdt seg unna Afghanistan og avstått fra å utplassere SS20raketter, så ville klimaet mellom supermaktene blitt adskillig mindre nedkjølet enn det har vist seg i det siste.
17.Man ble slått av hvorledes de deltagerne som opprinnelig kom fra land med en totalitær fortid, var vesentlig mer opptatt av og redde for - de krefter som kan føre til at den nye teknologi blir brukt for å undertrykke mennesker og skape totalitære systemer i fremtiden.
18.Nordmenn er spesielt flinke til å undertrykke sine følelser, enten det gjelder glede eller sinne.
19.Smekker lyd og gode sanger til tross, så måtte jeg av og til undertrykke et og annet gjesp.
20.Tvert imot er det offisiell Sovjetpolitikk å undertrykke sannheten.
21.Urettferdigheten kan ikke undertrykke godhet og rettferdighet.
22.Vi vet at vi er verdensmestrer i rettferd og antirasisme så lenge snuskete utlendinger holder seg hjemme og lar seg undertrykke og ikke provoserer oss på Fornebu.
23.Vi ønsker å leve i fred, men noen løsning blir det ikke så lenge politiet og de militære fortsetter å undertrykke sikhene.
24.Den som medviti lar seg undertrykke, har også skuld for undertrykkinga".
25.Den største hindring for å oppnå en forandring når det gjelder avisenes nyhetssider, er ikke mangel på brukbare ideer, men snarere en sviktende evne til å undertrykke det individuelle syn.
26.I stedet for å gå inn for de suverene statenes rettigheter forsøkte Reagan å renvaske den uerklærte krigen som har til hensikt å undertrykke folkenes kamp for frihet og fremskritt, fortsatte Tass.
27.I stedet for å støtte selvstendige nasjoners rettigheter, forsøkte president Reagan å hvitvaske den uerklærte krigen USA fører i den hensikt å undertrykke folk som kjemper for frihet og fremskritt, skriver Tass.
28.Andre som har vært ute med rettferdigheten som ærend har opplevet at kampen endog kan undertrykke idealene.
29.Av grunner som knapt kan forklares, ikke engang ved å vise til de ønskemål som regimet bak intervensjonen måtte nære, begynte de nådeløst å undertrykke enhver form for kulturelle uttrykk som måtte avvike i aldri så liten grad fra deres egne ideologiske krav, eller rørte ved deres høyt forenklede primitive verdensanskuelse.
30.Derfor forsøker Sovjet å undertrykke all informasjon om seg selv.
Similar words

 
 

undertrykke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) undertrykkeundertrykkendeundertrykt
Indikative
1. Present
jegundertrykker
duundertrykker
hanundertrykker
viundertrykker
dereundertrykker
deundertrykker
8. Perfect
jeghar undertrykt
duhar undertrykt
hanhar undertrykt
vihar undertrykt
derehar undertrykt
dehar undertrykt
2. Imperfect
jegundertrykte
duundertrykte
hanundertrykte
viundertrykte
dereundertrykte
deundertrykte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde undertrykt
duhadde undertrykt
hanhadde undertrykt
vihadde undertrykt
derehadde undertrykt
dehadde undertrykt
4a. Future
jegvil/skal undertrykke
duvil/skal undertrykke
hanvil/skal undertrykke
vivil/skal undertrykke
derevil/skal undertrykke
devil/skal undertrykke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha undertrykt
duvil/skal ha undertrykt
hanvil/skal ha undertrykt
vivil/skal ha undertrykt
derevil/skal ha undertrykt
devil/skal ha undertrykt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle undertrykke
duville/skulle undertrykke
hanville/skulle undertrykke
viville/skulle undertrykke
dereville/skulle undertrykke
deville/skulle undertrykke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha undertrykt
duville/skulle ha undertrykt
hanville/skulle ha undertrykt
viville/skulle ha undertrykt
dereville/skulle ha undertrykt
deville/skulle ha undertrykt
Imperative
Affirmative
duundertrykk
viLa oss undertrykke
dereundertrykk
Negative
duikke undertrykk! (undertrykk ikke)
dereikke undertrykk! (undertrykk ikke)
Your last searches