Norwegian-Italian translation of undervise

Translation of the word undervise from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undervise in Italian

undervise
undervisningverb istruire, insegnare a, insegnare, educare
Synonyms for undervise
Anagrams of undervise
More examples
1.Allerede i studietiden visste jeg at å undervise i den høyere skole, det ville jeg ikke, hvis da ikke nøden eller djevelen skulle drive meg til det, forkynner han.
2.Det er første gang at man arrangerer slike kurs for å undervise i afrikansk dans og afrikansk trommespill.
3.Det er første gang jeg er i Europa siden jeg begynte å undervise ved Stanforduniversitetet.
4.Det er ikke til å nekte at nye bøker stimulerer til å undervise efter nye metoder.
5.Det er vel like viktig å vite hvordan man skal undervise, ikke bare hva man skal si ?
6.Det må videre stilles økede krav til lærerutdannelsen, og undervisningskompetansen må bedres, fastslår Norskkommisjonen, som foreslår at dersom lærerutdannelsen utvides til fire år, bør det stilles krav om ett års utdannelse i norsk for å kunne undervise i dette fag i grunnskolen.
7.Foruten å undervise barna i deres eget lokalmiljø, har vi hele tiden hatt som siktemål å stille til rådighet gratis instrumenter til dem som vil begynne å spille.
8.Her er det i realiteten ingen stor uenighet, sa Anders Frivold under henvisning bl.a. til Lærerlagets vedtak om fireårig lærerutdannelse og Lektorlagets vedtak om adjunktkompetanse for å undervise i ungdomsskolen.
9.Myndigheten har tatt et gjennomsnitt og regnet ut at en lærer skal undervise fire elever.
10.Nå bruker de ca. 80 prosent av tiden til å undervise, rettlede og administrere, sier Birkeland.
11.Når det gjelder spørsmålet om lærerkvalifikasjoner bør man i prinsippet stille de samme krav til den som skal påta seg annen religions og livssynsundervisning som de man stiller til lærere som underviser i kristendomskunnskap, dvs. at de som har utdannelse i kristendomskunnskap m / livssynsorientering eller alternativt livssynskunnskap, er kvalifisert til å undervise i de alternative" fagene".
12.Personlig har jeg alltid hatt en sterk forkjærlighet for geografi - så jeg fikk bl. a. i oppgave å undervise SASansatte om land og folk og religioner og så videre.
13.Slik en muslim kan undervise i buddhisme.
14.Vi kan selvfølgelig late som om vi lever i fortiden, sier Eldbjørg, og undervise som vi alltid har gjort, slik vi gjorde i det gamle gymnasiet.
15.Vi nærmer oss et realistisk grunnlag og innser at vi må uttrykke oss enkelt når vi skal undervise om EDB, sier Grunnskolerådets direktør.
16.Vi regner ikke med at det skal bli vanskelig å undervise kineserne, forteller Jørgen Randers.
17.Å bli bonde på heltid, slippe å undervise, bare arbeide i fritiden med miljøspørsmål.
18.Alt vi har, er fullmakt til å undervise, en fullmakt vi har fått fra presidenten.
19.Annie Brabants synes det er en stor utfordring å undervise gutter fra 13 til 15 år.
20.Arnfinn Jensson har absolutt sans for å undervise voksne mennesker.
21.Bakgrunnen er at det er blitt vanskeligere å skaffe arbeid til lærere med universitetsutdannelse, blant annet fordi skolene efterhvert får et lite antall klasser på ungdomstrinnet, der det er forutsatt at disse lærerne skal undervise.
22.Bedu Annan fra Ghana som har gjestet Danseloftet flere ganger, kommer, sammen med sin trommeslager Paul Edoh fra Nigeria tilbake til Oslo for å undervise i afrikansk dans og rytmikk i tiden 4.
23.Både de norske og de pakistanske barna får mye ekstra ved denne måten å undervise på.
24.Celio do Carvalho, som skal undervise i latinamerikanske rytmeinstrumenter, (de kaller det percussion), hadde av en eller annen grunn ikke møtt frem.
25.DET ble aldri snakk om å undervise heller for Hege Schøyen, for like efter eksamen i 1982 ble hun engasjert til å være med i den gjenopprettede gruppen" Family Four" sammen med Iselin Alme og svenske Agneta Munther og Bendt Øst, og opptrådte først i Klubben i Tønsberg og siden på Kristiansand Teater.
26.De blir også tilbudt øvelse i å popularisere og undervise i stoffet.
27.De kan la seg undervise eller la være.
28.De som trives med mange baller i luften kan derfor henvende seg til Marcus Mandal som bor i Gamle Kalkbrænderivei 34 i København. Det er til og med mulig at han lar seg lokke til å komme en tur for å undervise nybegynnere som gjerne vil på jonglørkongress neste år.
29.De vil bli utdannet når senteret står ferdig, slik at de får trening der de skal undervise.
30.Den ble opptakten til en mengde konsertoppdrag som han kombinerer med å undervise ved Bergen Musikkonservatorium.
Similar words

 
 

undervise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) underviseundervisendeundervist
Indikative
1. Present
jegunderviser
duunderviser
hanunderviser
viunderviser
dereunderviser
deunderviser
8. Perfect
jeghar undervist
duhar undervist
hanhar undervist
vihar undervist
derehar undervist
dehar undervist
2. Imperfect
jegunderviste
duunderviste
hanunderviste
viunderviste
dereunderviste
deunderviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde undervist
duhadde undervist
hanhadde undervist
vihadde undervist
derehadde undervist
dehadde undervist
4a. Future
jegvil/skal undervise
duvil/skal undervise
hanvil/skal undervise
vivil/skal undervise
derevil/skal undervise
devil/skal undervise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha undervist
duvil/skal ha undervist
hanvil/skal ha undervist
vivil/skal ha undervist
derevil/skal ha undervist
devil/skal ha undervist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle undervise
duville/skulle undervise
hanville/skulle undervise
viville/skulle undervise
dereville/skulle undervise
deville/skulle undervise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha undervist
duville/skulle ha undervist
hanville/skulle ha undervist
viville/skulle ha undervist
dereville/skulle ha undervist
deville/skulle ha undervist
Imperative
Affirmative
duundervis
viLa oss undervise
dereundervis
Negative
duikke undervis! (undervis ikke)
dereikke undervis! (undervis ikke)
Your last searches