Norwegian-Italian translation of ungdyr

Translation of the word ungdyr from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ungdyr in Italian

ungdyr
dyrnoun piccolo [m], piccoli [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil bety at hundrevis av gårdsbruk mister retten til sin utmark, som idag brukes til sommerbeite for ca. 70 000 sau og flere tusen ungdyr.
2.Besetningen på ialt 30 kuer, ungdyr og kalver på en gård i Jølster ble igår besluttet nedslaktet.
3.Det har ikke stagget dem at Canada så sent som før helgen, forøvrig i likhet med det Norge tidligere har gjort, stanset fangsten av ungdyr, de såkalte kvitunger.
4.En flokk kviger og ungdyr, tilsammen ni stykker, ble i forrige uke funnet drept nedenfor et stup i Simafjellet i Hemnes kommune.
5.Med 20 melkekuer og like mange ungdyr, har familien et typisk norrlandsbruk.
6.Oppsynsmennene konstaterer at mange jegere tar feil av mellomstore bukker og simler og ungdyr, og derved skyter" bedre" dyr enn de har fellingstillatelse for.
7.148 kyr sto på båsen i Ski ved siste årsskifte, mens cirka 300 storfe og ungdyr samt over 11 000 høns lot seg høre med henholdsvis raut og kakling i kommunen.
8.80 melkekyr og 80 ungdyr omkom under en brann på Gjølstad gård i Rakkestad natt til lørdag.
9.Brannmannskapene hadde ingen muligheter til å redde 81 melkekyr og 87 ungdyr som sto i det moderne fjøset.
10.De siste ungdyr forlot Vengers fjøs nå i høst.
11.Den siste del av statistikken vil Svensen fortsatt henge med på, idet han beholder noen ungdyr.
12.Det gjelder spesielt for visse områder i skogen til Ski Viltstellforning hvor det er meldt om ekstra stor bestand av ungdyr.
13.Eksperter bekrefter at det hender at enkelte gauper, da helst ungdyr, vinterstid finner veien til Østlandets flate bygder.
14.En mann fra Tynset har fått et forelegg på 1500 kroner fordi han under villreinjakten i Folldal skjøt en årskalv, et ungdyr og en bukk til tross for at han bare hadde for hånden kontrollkortet for kalven.
15.Foruten for til åtte melkekyr, samt ungdyr og to okser - 24 dyr tilsammen dyrker Harald og Tuva grønnsaker nok til eget bruk.
16.Ialt 160 kyr og ungdyr strøk med under brannen.
17.Korrekt skulle det ihvertfall være at Oslo under en telling for et års tid siden hadde snaut 100 melkekyr fordelt på fire gårder, foruten ungdyr.
18.Mens den ene melkeprodusenten efter den andre har sett seg nødt til å gi opp, har Sandbraaten fortsatt 16 melkekyr og 24 ungdyr på båsen.
19.Ni livdyr og 11 ungdyr har han igjen, mens fjøset ivinter huset 14 melkekyr og 16 ungdyr.
20.Prisene er for frie dyr kr. 1250, simle / ungdyr kr. 900 og kalv kr. 300.
21.Prisene for fire dyr og simle / ungdyr er de samme for utenbygdsboende som for sesongen 84, med unntak for kalv, hvor prisen ble forhøyet med kr. 10 pr. dyr.
Your last searches