Norwegian-Italian translation of unnsette

Translation of the word unnsette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unnsette in Italian

unnsette
hjelpeverb assistere, aiutare
Synonyms for unnsette
More examples
1.USA kan ikke unnsette NordNorge alene, spesialkunnskapene de andre landene har er helt uunnværlige, understreket de.
2.En sånn dag er det altså at jeg kommer i trolig nøktern tilstand akkurat forbi Slottet, i retning vestover, og tenker at hva om jeg ble rammet av solstikk der og da, hvem ville unnsette meg ?
3.NATOs Strike Fleet Atlantic som skal unnsette Norge og bringe med seg den amerikanske marineinfanteribrigade, forlot sine baser torsdag.
4.Skjerven mistet livet da han og tre andre medlemmer av en norsksvensk klatregruppe skulle unnsette en gruppe kanadiske klatrere som var tatt av sneras 5000 meter over havet.
5.Vi har forpliktet oss til å unnsette Norge i forsvaret av Europa, og efter min mening er hovedoppgaven for den amerikanske flåten i Atlanterhavet å gi støtte til Nordflanken.
6.Vi løp ned til elven hvor direktør Lian og fru Riis ikke hadde klart å gjøre noe for å unnsette de i cockpiten som allerede lå under vann.
7.Isen er så uoversiktlig og har så mange sprekker, at helikopter var eneste mulighet for å unnsette kursdeltagerne som hadde sittet fast i 16 timer.
8.Skipssjefen ville allikevel unnsette sårede tyskere, kort sagt følge ordre fra sin flotiljekommando.
9.Unnsette Norge i tilfelle en krise.
Similar words

 
 

unnsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) unnsetteunnsettendeunnsatt
Indikative
1. Present
jegunnsetter
duunnsetter
hanunnsetter
viunnsetter
dereunnsetter
deunnsetter
8. Perfect
jeghar unnsatt
duhar unnsatt
hanhar unnsatt
vihar unnsatt
derehar unnsatt
dehar unnsatt
2. Imperfect
jegunnsatte
duunnsatte
hanunnsatte
viunnsatte
dereunnsatte
deunnsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde unnsatt
duhadde unnsatt
hanhadde unnsatt
vihadde unnsatt
derehadde unnsatt
dehadde unnsatt
4a. Future
jegvil/skal unnsette
duvil/skal unnsette
hanvil/skal unnsette
vivil/skal unnsette
derevil/skal unnsette
devil/skal unnsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha unnsatt
duvil/skal ha unnsatt
hanvil/skal ha unnsatt
vivil/skal ha unnsatt
derevil/skal ha unnsatt
devil/skal ha unnsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle unnsette
duville/skulle unnsette
hanville/skulle unnsette
viville/skulle unnsette
dereville/skulle unnsette
deville/skulle unnsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha unnsatt
duville/skulle ha unnsatt
hanville/skulle ha unnsatt
viville/skulle ha unnsatt
dereville/skulle ha unnsatt
deville/skulle ha unnsatt
Imperative
Affirmative
duunnsett
viLa oss unnsette
dereunnsett
Negative
duikke unnsett! (unnsett ikke)
dereikke unnsett! (unnsett ikke)
Your last searches