Norwegian-Italian translation of unnvike

Translation of the word unnvike from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unnvike in Italian

unnvike
generellverb aggirare, eludere
  skyverb evitare, sfuggire, scansare
  kringgåverb evitare, schivare
Synonyms for unnvike
Derived terms of unnvike
Similar words

 
 

More examples
1.Han forklarer selv at han måtte tvinge seg til å unngå likheten med andres bilder, unnvike den abstraksjon av virkeligheten maleriet naturlig tenderer mot.
2.Ingen grunn til å unnvike denne landturen.
3.Maciewski påpekte en rekke klare selvmotsigelser i eksoberstens forklaring, og tiltalte var flere ganger tydelig nervøs da han forsøkte å unnvike dommerens spørsmål.
4.Tho og reporteren Ted Koppel hadde på forhånd avtalt hvilke spørsmål som skulle stilles, og da Tho forsøkte å unnvike spørsmålene og kreve en bestemt rekkefølge mens sendingen pågikk, våget Koppel knapt å mukke.
Your last searches