Norwegian-Italian translation of uregjerlig

Translation of the word uregjerlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uregjerlig in Italian

uregjerlig
barnadjective intrattabile
Synonyms for uregjerlig
Examples with translation
Italia er et land som synes å være uregjerlig.
Similar words

 
 

More examples
1.Men det betyr ikke at en rettroende muslim må ha et svært uregjerlig skjegg, sa Rafsanjani.
2.Det er ingen som sitter så konsentrert og lytter som 6åringer om interessen er fanget, men det er heller ingen som blir sintere og mer uregjerlig enn ham.
3.Det er ironi som enhver tsjekker og slovak ville ha den største sans for, at filmen handler om et uregjerlig geni som ikke oppfører seg pent, og som" myndighetene" ikke kan styre.
4.Han er den samme individualisten som han alltid har vært, en katolikk, uregjerlig selv for Paven.
5.Men de har også funnet det fordelaktig å organisere seg, og mer eller mindre presset av myndighetene til å bringe en noe uregjerlig lønnsutvikling i Nordsjøen under kontroll.
6.Jeg er her så ofte jeg kan, sier Selma Therese med et bredt smil under en svart uregjerlig lugg.
7.Der hvor sorgen ikke blir tatt frem i lyset, men stuet bort i tapperhet og heroisme, vil den ofte bli uregjerlig.
8.En begavet teolog som professor Dorothee Sølle har således høylytt gitt uttrykk for nødvendigheten av et militant fredsarbeid og at Forbundsrepublikken må gjøres uregjerlig (!).
9.Kom han på sporet av det enten i form eller tanke, kunne denne svakheten bli en uregjerlig fruktbarhet.
10.Men efter nærmere fire års stadige gnisninger med en uregjerlig alliert i Athen, er Washington åpenbart ikke innstilt på å gi ved dørene straks Papandreou viser øket samarbeidsvilje.
11.På kvinnekonferansen i Nairobi styrte hun med fast hånd en stor og lett uregjerlig delegasjon.
Your last searches