Norwegian-Italian translation of urgammel

Translation of the word urgammel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

urgammel in Italian

urgammel
urold tingadjective antico, vecchio, secolare
Synonyms for urgammel
Similar words

 
 

More examples
1.Diskusjonen om hvor menneskets" jeg"," personlighet" sitter, er urgammel.
2.En del av Håkons baroner var tidligere baglerhøvdinger, andre birkebeinerledere som Skules slektninger - alle av urgammel vikingadel.
3.Fra urgammel tid er urtene brukt til medisin.
4.Vodkaen er en like urgammel drikk som øl.
5.Selv om mange påstander om den indiske litteratur sikkert er berettiget, finnes det tross alt i India en urgammel tradisjon, en litterær strøm med mange kilder og avleiringer gjennom historiens gang.
Your last searches