Norwegian-Italian translation of utdanne

Translation of the word utdanne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utdanne in Italian

utdanne
generellverb educare
  undervisningverb istruire, educare, preparare
  oppfostreverb allevare, educare, crescere
Synonyms for utdanne
Derived terms of utdanne
Anagrams of utdanne
More examples
1.Avtalen om å utdanne sivilingeniører i samarbeide med franske høyskoler omfattes med stor interesse også i Bergen, og vi vil følge opp arbeidet med gjennomføringen, sier rektor Arnfinn Graue ved Universitetet i Bergen.
2.Det er lagt stor vekt på å utdanne instruktører for utrykningskjøring.
3.En krigsoppsatt svensk pilot har kostet hele ti millioner kroner å utdanne.
4.I lang tid har vi nå stridd med å utdanne mange nok lærere.
5.Ja, og da må vi i alle fall skaffe henne avlastning. nei, vi i denne organisasjonen skal ikke utdanne avløsere, men vi vil sørge for at det hjelpeapparatet som finnes når frem til dem som trenger det mest.
6.Løsningen må være å få universiteter og høyskoler til å utdanne flere realister og ingeniører, mener direktør Zetland.
7.Myndighetenes viktigste oppgave blir å forsterke utdanningsmulighetene for dem som ønsker å utdanne seg til fremtidens ingeniører og teknikere.
8.Nivået øker jevnt, og målet er først og fremst å utdanne musikere og komponister av høy klasse.
9.Såfremt oljesølet kan luktes, skal vi kunne klare å utdanne en slik" lekkasjehund" som lysverkene ber om - kanskje allerede i løpet av vinterhalvåret, sier han.
10.Vi hadde ikke regnet med å få så stor respons fra ungdommer som vil utdanne seg innen skogbrukssektoren, sier faglærer Arne Enger (til venstre) og lektor Jan Egil Nygaard.
11.Vi trodde det var en selvfølge at en norsk skole som tar sikte på å utdanne folk innen radio, ville bli hilst velkommen av Kulturdepartementet.
12.Vår oppgave er å utdanne nok lærere.
13.Vårt mål er ikke bare å utdanne staffelimalere, men også at studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem istand til å sette sitt preg på arkitekturen og vårt daglige miljø.
14.100 000 kroner i året koster det Blindeforbundet å utdanne hundene.
15.26åringen har rukket å utdanne seg til fysioterapeut før han nå avslutter to års studier på Idrettshøgskolen med langrenn som spesialfag.
16.Arbeidet med å utdanne tibetanere til ledende stillinger idag stort sett fylt av etniske kinesere - skal forseres, heter det.
17.At Hundeskolen i Drøbak er istand til å utdanne narkotikahunder for halve prisen av hva man må betale i Sverige, henger i første rekke sammen med fortjenesten, forklarer skolesjef Gimre.
18.At Staten skal utdanne kunstnere for å utsmykke de nye sykehusene før båndene skal klippes over på de nye veiene.
19.At skattebetalernes midler har vært brukt til å utdanne de samme spesialister ?
20.Avtalen innebærer at NJFF vil få ansvar for å utdanne instruktører, og å arrangere den praktiske del av jegerprøven.
21.Barratt Due tar riktignok sikte på å utdanne lærere for de seks første årene, men denne utdannelsen gir så gode kvalifikasjoner at den klart også dekker høyere klassetrinn i grunnskolen.
22.Bedriftskonsulent Ylanders mål er å utdanne menn til å bli humane sjefer, og han er ikke imponert over trendene innen lederskap.
23.Beskjedne midler, fordi Forsvaret er organisert og utrustet til å ta imot og utdanne den vernepiktige ungdom som vi har idag.
24.De får enten plass på idrettsskoler hvor de kan utdanne seg til gymnastikklærere eller trenere, og hvor de får et undervisningsopplegg som er tilpasset treningen, eller de blir offiserer.
25.De matematisknaturvitenskapelige fakultetene i Oslo og Bergen skal ifølge stortingsmelding om dette utdanne tilsammen 200 sivilingeniører, og vil gjøre det blant annet innenfor dette samarbeide med franske tekniske høyskoler.
26.Derfor er det viktig med en skole som kan utdanne folk innen skogbruk, avslutter lektor Nygaard.
27.Derimot arbeider man med planer om egne linjer for folk som vil utdanne seg til scenografer og teaterteknikere, og de første midlene til denne virksomheten vil man søke om å få på statsbudsjettet for 1986.
28.Derimot legger han ikke skjul på at han kunne tenke seg å bo og utdanne seg i Norge.
29.Dersom vi kunne redusere behoet for stadig å utdanne nye, ville vi kunne spart mye på utdannelsesbudsjettet.
30.Dersom vi skal ha råd til det tyngre utstyret som vi også trenger, har vi ikke ressurser til å utdanne og utstyre flere vernepliktige.
Similar words

 
 

utdanne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utdanneutdannendeutdannet
Indikative
1. Present
jegutdanner
duutdanner
hanutdanner
viutdanner
dereutdanner
deutdanner
8. Perfect
jeghar utdannet
duhar utdannet
hanhar utdannet
vihar utdannet
derehar utdannet
dehar utdannet
2. Imperfect
jegutdannet
duutdannet
hanutdannet
viutdannet
dereutdannet
deutdannet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utdannet
duhadde utdannet
hanhadde utdannet
vihadde utdannet
derehadde utdannet
dehadde utdannet
4a. Future
jegvil/skal utdanne
duvil/skal utdanne
hanvil/skal utdanne
vivil/skal utdanne
derevil/skal utdanne
devil/skal utdanne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utdannet
duvil/skal ha utdannet
hanvil/skal ha utdannet
vivil/skal ha utdannet
derevil/skal ha utdannet
devil/skal ha utdannet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utdanne
duville/skulle utdanne
hanville/skulle utdanne
viville/skulle utdanne
dereville/skulle utdanne
deville/skulle utdanne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utdannet
duville/skulle ha utdannet
hanville/skulle ha utdannet
viville/skulle ha utdannet
dereville/skulle ha utdannet
deville/skulle ha utdannet
Imperative
Affirmative
duutdann
viLa oss utdanne
dereutdann
Negative
duikke utdann! (utdann ikke)
dereikke utdann! (utdann ikke)
Your last searches