Norwegian-Italian translation of utdele

Translation of the word utdele from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utdele in Italian

utdele
formålverb distribuire
  fordeleverb dispensare, distribuire, elargire
Synonyms for utdele
Anagrams of utdele
More examples
1.Jeg vil helst ikke utdele karakterer.
2.Aksjonen vil pågå denne uken, og organisasjonene tar sikte på å utdele priser til årets" sprognaut" og" sprogblomst".
3.Alternativet ville vært å la bygningene på gården forfalle, og utdele den dyrkbare jorden og skogen til jordsøkere i nabolaget.
4.Blæksprutordenen ble innstiftet i 1896 og den skal vi nok en gang utdele 7. juni til flere fortjente, vi har ridder, kommandør og storkors, sier Ragnar Kvam jr., som betror oss at det har vært debatt om man ikke skulle avvikle Blækspruten men utmerkelsen får altså leve.
5.De foreløbige planer går ut på å utdele en pris for beste norske videoproduksjon, beste langfilm og beste kortfilm.
6.Denne stiftelse skal for første gang iår utdele en spesiell" etableringspris" som belønning til folk i den nordlige landsel som vil tenke nytt og starte nytt.
7.Det er Bente Erichsen som unnfanget ideen til å utdele en norsk Oscar for beste norske spillefilm i løpet av et år.
8.Det er ikke min mening å utdele politiske" karakterer" til de to nevnte partier, men på den annen side skal man ikke være så redd for å gi uttrykk for den erfaring man skaffer seg.
9.Det foreslås å utdele utbytte på 15 prosent.
10.Et bildekkfirma skal nemlig ikke bare utdele en pokal til den norske landslagsspiller som har scoret flest mål denne sesongen, firmaet vil også la ballguttene sparke et større antall baller opp på tribunene.
11.FEM minutter tidligere vil nemlig Aftenpostens" Gullstøvel" være utdelt, to minutter senere får" Årets Spiller" Arbeiderbladets statuett og to minutter derefter igjen vil Dagbladet utdele" Gullballen".
12.For 1983 vil Norske Skog til og med utdele utbytte - for første gang i konsernets historie.
13.Jeg står fast ved at det ikke er noen grunn til å utdele 30 000 eksemplarer av" Norsk Legemiddelhåndbok" gratis til høyt utdannede.
14.Kort sagt, hvis de ikke slutter med å utdele slag over disken, risikerer de å bli puttet i fengsel.
15.Meryl Streep fikk ifjor Oscar for sin innsats i" Sophies valg", iår var hun nominert til denne prisen for tolkningen av kvinneskikkelsen Karen Silkwood - men det ville vel vært for sterkt for det amerikanske filmakademi å utdele Oscar til samme person to år på rad ?
16.Mye spenning og nasjonal ambisjon falt bort da man sluttet å utdele de store priser.
17.Noe av den seneste interessen for Skiens Aktiemølle er trolig at man skal splitte opp aksjene og utdele friaksjer, slik at det kan bli en mer omsatt aksje.
18.Når myndighetene nå også har besluttet å utdele flere driftstillatelser offshore, følte vi at tiden var moden, sier Bengtson.
19.På Lambertseterdagen lørdag skal bydelsutvalg 15 utdele Lambertseterprisen for femte gang.
20.På generalforsamlingen ble det vedtatt å utdele 12 prosent utbytte.
21.På sin pressekonferanse fremholdt kulturministeren at det har vært lett å utdele konsesjoner denne gangen, fordi Stortinget hadde signalisert at samtlige som søkte innen de aktuelle områdene, skulle få.
22.Redaksjonssjef SteinRoger Bull i Fjernsynets underholdningsavdeling tente straks på ideen, og meningen er å utdele den første norske Oscar i forbindelse med åpningen av neste års norske filmfestival i Haugesund.
23.Rieber & Sønkonsernet er en familiebedrift, men familien har gitt fra seg mye av styringen ved å utdele Baksjer med stemmeflertall til enkelte profesjonelle nøkkelfolk i næringslivet.
24.Skiens Aktiemølle vil utdele et utbytte på 150 kroner pr. gammel aksje for 1983.
25.Sundsbø unngår å utdele beste eller dårligste karakter til Kåre Willoch og Per Borten som statsministre, men forteller at den beste tiden i Senterpartiet har vært under Johan J. Jakobsens ledelse, efter striden og uroligheten i partiet med Dagfinn Vårvik og Gunnar Stålsett som partiledere.
26.Takket være denne tjeneste kunne Reuters i 1981, for første gang på 40 år, utdele et lite utbytte til eierne.
27.Til behandling neste onsdag foreligger bl.a. også innstillingen fra kommunens medieutvalg, hvor man drøfter hvem som bør få anledning til å drive nærkringkasting, hvordan virksomheten skal finansieres, hvem som skal utdele konsesjoner osv.
28.Uten statstilskudd ville det naturligvis ikke vært mulig for avisen og utdele utbytte til aksjonærene.
29.Jeg tilhører dem som stiller spørsmål ved om man i det hele tatt bør utdele den blokken nå.
30.De nevnte at Akademiet trengte penger, samtidig er altså Akademiet i stand til å utdele en årlig pris på 25 000 kroner og utgi flere bind klassikere i året.
Similar words

 
 

utdele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utdeleutdelendeutdelt
Indikative
1. Present
jegutdeler
duutdeler
hanutdeler
viutdeler
dereutdeler
deutdeler
8. Perfect
jeghar utdelt
duhar utdelt
hanhar utdelt
vihar utdelt
derehar utdelt
dehar utdelt
2. Imperfect
jegutdelte
duutdelte
hanutdelte
viutdelte
dereutdelte
deutdelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utdelt
duhadde utdelt
hanhadde utdelt
vihadde utdelt
derehadde utdelt
dehadde utdelt
4a. Future
jegvil/skal utdele
duvil/skal utdele
hanvil/skal utdele
vivil/skal utdele
derevil/skal utdele
devil/skal utdele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utdelt
duvil/skal ha utdelt
hanvil/skal ha utdelt
vivil/skal ha utdelt
derevil/skal ha utdelt
devil/skal ha utdelt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utdele
duville/skulle utdele
hanville/skulle utdele
viville/skulle utdele
dereville/skulle utdele
deville/skulle utdele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utdelt
duville/skulle ha utdelt
hanville/skulle ha utdelt
viville/skulle ha utdelt
dereville/skulle ha utdelt
deville/skulle ha utdelt
Imperative
Affirmative
duutdel
viLa oss utdele
dereutdel
Negative
duikke utdel! (utdel ikke)
dereikke utdel! (utdel ikke)
Your last searches