No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ute av drift. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Også iår vil kabelfergen mellom Nesøya og Brønnøya være ute av drift sankthansaften, forteller formannen i Brønnøya Vel, Rømer Sandberg.
2.Til tider i løpet av natten har kommunikasjonssystemet til" Parti syd" vært ute av drift flere ganger.
3.4500 sykehussenger er ute av drift, 15 000 mennesker står på venteliste for å komme inn på sykehjem.
4.4500 sykehussenger er ute av drift, permanent eller midlertidig.
5.Alle nitti lyskryss som var ute av drift i Oslo igår skal være i orden igjen midt på dagen idag, opplyser avdelingsingeniør Kjell Knarbakk i veivesenet.
6.Blant annet påpeker helsedirektøren at 1500 sykehussenger er ute av drift, 15 000 mennesker står på venteliste for å komme på sykehjem, og at det fortsatt mengler 3000 plasser dersom man skal oppfylle målsetningen om å skaffe syv prosent av alle over 70 år sykehjemsplass.
7.Båndopptageren har til stadighet vært ute av drift, og folk har ofte hatt vanskeligheter med å komme igjennom.
8.Den var tilfeldigvis ute av drift den 28. mars 1979 da en menneskelig svikt førte til at det gikk katastrofalt galt med reaktor 2.
9.Dersom begge bøyer samtidig er ute av drift, må produksjonen stanses efter få dager, idet oljelagringskapasiteten i plattformene er begrenset.
10.Det er en av våre nærmere 1000 radiolinjestasjoner som er ute av drift.
11.Dette kan ha sammenheng med at flere av skipene var ute av drift siste høst på grunn av omfattende ombyggings og moderniseringsarbeider.
12.Flyplassen har vært ute av drift i to år på grunn av manglende vedlikehold, noe som skyldes kommunens dårlige økonomi.
13.Grubearbeiderforbundets, NUMs, leder Arthur Scargill avviste efter møtet i Sheffield slike antydninger, og fremholdt at 150 000 av forbundets 178 000 medlemmer fortsatt er i streik, 130 av de 174 grubene ute av drift.
14.Han opplyser at Televerket har tapt cirka 30 000 kroner pr. dag mens Eik jordstasjon har vært ute av drift.
15.Kjelen kan da ha vært ute av drift en tid, og i kuldeperioder kan som kjent vannet lett fryse i rørene.
16.Man tenkte å utvide mønstringen mens heisen i Kunstnernes Hus var ute av drift, ved å flytte hele tiltaket til Messehallen, til Njårdhallen eller til Nyland.
17.Mange apparater er iallfall ute av drift.
18.Nationaltheatrets styre har bedt administrasjonen utarbeide en fullstendig oversikt over hvordan arbeidsstokken skal sysselsettes mens byggearbeidene pågår og hovedscenen er ute av drift.
19.Når alle tankene er ute av drift, spares vi for 60 000 kubikkmeter septikslam hvert år, sier han.
20.Og 1462 er permanent ute av drift.
21.Riktignok har man idag 19 500 senger, men 4500 av disse er for øyeblikket ute av drift.
22.Sentralbordbetjeningen i Norges Bank opplyser at iallfall 25 apparater er ute av drift, mens Miljøverndepartementet ikke har full oversikt over telefonsituasjonen.
23.Sentrum stasjon har vært ute av drift i måneder, og fremdeles forsøker man med omkostninger i 100millionerklassen - å tette de svære lekkasjene.
24.Sosialkontoret i den nye bydelen Heimdal med 36 000 innbyggere, har i flere måneder vært delvis ute av drift.
25.Tåkesignalet på Jomfruland - som har vært ute av drift - skal ombygges i 1985.
26.Når bilføreren setter seg bak rattet vel vitende om at hele det elektriske anlegget er ute av drift, må vi reagere sterkt, sier han.
27.Parkeringshus / gateparkeringskapasiteten bør settes til 5000, særlig fordi man vet at 1520 prosent av plassene til enhver tid er ute av drift, og at det ikke lar seg gjøre å håndheve en omfattende parkering forbudtskilting i Sentrum, hevder foreningene, som mener det er en svakhet at planen ikke spesifiserer fremdrift, ansvarsforhold og finansiering av parkeringshus.
28.56serien er foreløbig ute av drift, men det er satt gravearbeide i området for å koble seg til den nedlagte sentralen på Skøyen som igjen tas i bruk.
29.56serien er ute av drift.
30.Atomkraftverket har vært ute av drift siden uhellet ved anlegget for seks år siden.