No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword utelukke. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil ikke utelukke muligheten for slike ensidige vedtakelser i Stortinget.
2.Vi vil derfor ikke utelukke en viss reklamefinansiering i en slik sammenheng.
3.Børskomiteen kan ikke utelukke at aksjemarkedet vil vurdere datterselskapets aksjer i morselskapet som en egenverdi i seg selv.
4.Det vil jeg ikke utelukke.
5.Jeg har ingen slik frykt, men jeg vil heller ikke utelukke muligheten, svarer Chandra Shekhar.
6.Jeg vil hverken bekrefte eller utelukke at det blir Nadia, sa formannen i arrangementskomiteen, Peter V. Ueberroth.
7.Jeg vil ikke utelukke at forbindelsene vil bli opprettet i løpet av 1984, sa han.
8.Jeg vil ikke utelukke at vi kan sette i gang forsøk med reklamesendinger allerede før stortingsvalget neste år, sier kulturminister Lars Roar Langslet. han fikk igår overlevert innstillingen fra det såkalte Kjølåsutvalget som anbefaler at det bør åpnes adgang til å finansiere private radio og fjernsynssendinger ved hjelp av reklameinnslag.
9.Jeg vil ikke utelukke noe som helst, men med det omfanget den har nå, er det ikke aktuelt, sa statsråden mens han ventet på et SASfly som skulle bringe ham til Oslo via København, firefem timer forsinket.
10.Man må være ganske blåøyd for å utelukke det.
11.Men du var selv med på å utelukke" Botta" fra OL i Lake Placid 1980 ?
12.Men vi kan likevel ikke utelukke at det i enkelte tilfeller kan ha vært besøk av fremmede ubåter i våre farvann, uttaler kontreadmiral Rolf E. Pedersen.
13.Om nødvendig er vi innstilt på å statuere et eksempel, for eksempel ved å utelukke en utøver fra landskamp dersom han / hun uteblir fra et elitestevne uten gyldig grunn.
14.Selv om jeg ennå ikke har fått studert utvalgets arbeid, vil jeg ikke utelukke at noe av reklamemidlene kan føres tilbake for å øke avisstøtten, men dette må vi se nærmere på.
15.Vi har ikke fått opplysninger om at Randi Berntsen har gått av bussen, og vi kan derfor ikke utelukke at hun kan ha kommet til Sortland - en busstur på flere timers kjøring.
16.Vi kan ikke utelukke at dollaren vil gå enda høyere de nærmeste dagene.
17.Vi kan ikke utelukke den muligheten, men det er en fellesnevner for det nordlige VestEuropa at stadig flere kvinner i forhold til menn lar seg sterilisere.
18.Vi kan ikke utelukke noe, sier Schnitler.
19.Vi må nå sikre og forsterke våre posisjoner, sier Aakvaag som ikke vil utelukke at det kan skje ved nye oppkjøp.
20.Vi vil ikke utelukke at vår andel i Beordringsbyrån kan overtas av, eller utvides av, MediaTerminalen, svarer Jan Hogebøl, adm. direktør i eierselskapet PartnerGruppen.
21.Vi ønsker ikke å utelukke noen grupper av utøvere, og vi gjør den olympiske inngangsdøren stadig bredere.
22.Allikevel kan man ikke helt utelukke at det kan oppstå behov for ytterligere liberalisering.
23.Avisen skriver at de fleste som kjenner Treholt er tilbøyelige til å utelukke ideologisk sympati eller utpressing som motiv.
24.Bevisstheten om Norges naboskap til Sovjet er tyngende nok til å utelukke det.
25.Borgersens advokat John I. Henriksen, Oslo, sier til Tønsbergs Blad at han ikke vil utelukke at det kan bli aktuelt med høyere erstatningskrav enn 1,4 million kroner.
26.DET ene behøver selvfølgelig ikke utelukke det annet.
27.De første for å utelukke uønskede lyder - de andre for å kommunisere med hverandre.
28.De siste dagene har den muslimske militsen i VestBeirut demonstrert sin kampvilje, og utfallet av et militært oppgjør vil være høyst tvilsomt dersom de avdelingene fra hæren, som fortsatt står i VestBeirut, skulle delta på militsens side, noe man ikke kan utelukke.
29.Den tidligere vesttyske pansergeneral, Gert Bastian, som i protest har forlatt" de grønnës gruppe i Forbundsdagen, sier nå at han ikke vil utelukke at han slutter seg til det sosialdemokratiske parti, SPD.
30.Den varme luften og fuktigheten er ideelle betingelser for dannelse av tordenvær, minner meteorologen om, og han kan ikke helt utelukke mer nedbør når de ustabile værfaktorer er tilstede.