Norwegian-Italian translation of uten noe

Translation of the word uten noe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uten noe in Italian

uten noe
matadjective semplice, puro
Derived terms of uten noe
Examples with translation
Jeg kan lese uten briller.
Kanskje du ikke er vant til å se en normal jente uten sminke?
Jeg ble forelsket i deg uten å vite at det er farlig.
Det er lett å fordømme meg, uten å vite hva som foregår i min sjel.
Jeg kan ikke forestille meg livet uten deg.
Han har snakket uten å gjøre noe.
Han snakket uten å gjøre noe.
Jeg ønsker ikke å lære ord uten noen sammenheng.
Jeg er på jakt etter oppskrifter for sjokoladekake uten sjokolade.
Hvordan kan jeg svare på alle slags spørsmål uten å vite svaret?
Similar words

 
 

More examples
1.Levva livet" er en suveren bestselger, uten noe som kan ligne konkurranse engang.
2.Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving", skrev hun til Sivilombudsmannen.
3.Arafat har de senere år forsøkt å gjøre PLO til en organisasjon uten noe som helst politisk eller nasjonalistisk innhold.
4.Det er første gang på mange år at valget er fritt uten noe form for press.
5.Det gjelder å ha en sykkel som er så lett som mulig uten noe unødig utstyr, men jeg har refleks rundt armen, sa tredjemann som gikk i 7. klasse på Hosle skole.
6.Det vil bli et nytt sirkus med en masse propaganda og mye oppstyr, men uten noe politisk innhold, fremholder han.
7.Kanskje er det fordi de historiske og etablerte kirkesamfunn ikke har maktet å kombinere disse tilsynelatende motsetninger, at såvidt mange løse grupper uten noe fast læregrunnlag - men ofte dominert av sterke lederpersonligheter i den senere tid har vokst frem i vårt land.
8.Pengene som kommer inn blir satt inn i norske banker, og vil gå direkte til dem vi skal hjelpe, uten noe fordyrende mellomledd.
9.Sitter man stille hele dagen uten noe å ta seg til, må man jo bli senil.
10.Skulle denne kobberdøra markere noe ? eller kom den til å gjøre det uten noen slik bevisst hensikt ?
11.Tiltalte virket noe ukonsentret under rettsmøtet i Nedre Romerike sorenskriverkontor, men møtet gikk rolig for seg uten noen hissige diskusjoner.
12.Vi skrev en kontrakt, men da jeg så fikk sett nøyere efter fant jeg ut at jeg ville sitte igjen nesten uten noe som helst.
13.196. divisjon og dens 12 000 mann klarer seg selv, uten noe slikt marked.
14.28åringen var tilstede da politiet ankom noe senere og pågripelsen skjedde uten noen form for dramatikk.
15.Antagelig på grunn av sitt kjente navn ble han også høflig behandlet og slapp ut uten noe lengre avhør.
16.Arbeidstagerne har mistet sine arbeidsplasser uten noe som helst varsel.
17.At det ikke bare er undertegnede som synes denne boken ikke er stort å skrive hjem om, fremgår av det faktum at Jan Erik Vold i sitt 18 sider lange efterord gjentagne ganger hevder at nu må han snart si noe om den boken han liksom skal skrive efterord til, uten noensinne å klare det.
18.Avisen mottok en kopi av dokumentet, uten noe følgeskriv, og nektet i første omgang å retutnere kopien under henvisning til den nye loven om avisers rett til kildebeskyttelse.
19.Bank gikk generelt noe opp i uken som gikk, men uten noen større bevegelser for de enkelte bankene.
20.Banker og bankfilialer Aftenposten kontaktet igår hadde en rolig dag, uten noe merkbart rush av kunder som ville sette inn penger igjen.
21.Borettshaverne må ut med et innskudd på ca. kr. 80 000, og kan påregne en førsteårs leie på ca. kr. 1100 uten noe vedlikeholdstillegg.
22.Både han og kameraten Morten Pedersen har nå endelig, efter syv måneder uten noe å gjøre, fått seg et arbeide.
23.Både hæren og luftvåpenet er meget irritert over at marinen plutselig kunngjorde navnet på sin kandidat til romferden, uten noe forhåndsvarsel.
24.De belaster ikke samfunnets trygdeordninger ; de må selv satse det nøvendige av tid og penger, uten noen garanti for at prosjektet kommer til fullbyrdelse, eller for at de tjener noe på det hvis det gjør det.
25.De skulle være helt ulike og samtidig uten noe særpreg, altså helt vanlige unge mennesker.
26.De vil liksom bare være til uten noe særlig mål.
27.Den mest intakte av de to er helt flat på undersiden - uten noe form for rand.
28.Den nye partilederen blir betegnet som en, efter libanesiske forhold, noe farveløs politiker uten noen egentlig politisk profil.
29.Denne politiske" oasen" har eksistert de siste 35 årene uten noe militært forsvar.
30.Der fins i vide kretser et (til vanlig) slumrende ønske om en forkynnelse som når folk, om en kirke som er villig til å favne dem uten noe knussel.
Your last searches