No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword utflytting. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Ledige arealer bør bygges ut med boliger, fortrinnsvis småhus og gjerne småindustri og annen miljøvennlig virksomhet, for å øke antallet arbeidsplasser i bydelen og redusere utflytting.
2.Det er bedre å satse på overføring av oppgaver og delegering av myndighet, enn å satse på utflytting av statsinstitusjoner som idag er i Oslo.
3.Det er ikke aktuell politikk å satse på en bred utflytting av statsinstitusjoner fra Osloområdet, fastslo Marit Rotnes (a) da hun som saksordfører innledet til en mindre debatt om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Stortinget igår kveld.
4.Ja, tendensen til slik utflytting bekymrer meg.
5.Vi har registrert en viss utflytting fra de sentrale sentrumsbygg, men er nok heldigere stillet enn mange andre butikksentra, sier ordfører Eyvind W. Wang.
6.Artistenes utflytting vekker rimeligvis mest oppsikt, men de står sjelden for de største formuene, som tillates ført ut av Sverige.
7.BYENS borgerlige politiske ledelse har vært og er opptatt av å motvirke både utflytting og inntektssvikt.
8.Bedriftene blir nærmest mast på og hjulpet til rette for at utflytting skal unngås.
9.Blant annet gjør sterk utflytting fra landsdelen at det er vanskelig å opprettholde folketallet i NordNorge.
10.Byens økonomi har i lang tid vært meget anstrengt fordi skattegrunnlaget svekkes av utflytting av såvel bedrifter som gode skatteydere, samtidig som et økende antall eldre har behov for pleie og hjelp.
11.Byfornyelsen i Oslo har ført til uventet høy utflytting fra de utbedrede boligene.
12.DET kan føre til at livskraftige virksomheter" svinebindes" i for små, lite rasjonelle og dermed ulønnsomme lokaliteter, med utflytting fra hovedstaden som kanskje eneste alternativ.
13.Da Regjeringen besluttet at det ikke var aktuelt med noen utflytting av Seddeltrykkeriet, vedtok representantskapet å integrere dette i det nye bygg.
14.De sovjetiske fremstøtene kommer på samme tid som myndighetene i DDR har åpnet grensene for den største lovlige utflytting østfra siden Berlinmuren ble bygget i 1961.
15.De vil føre til ytterligere utflytting av skattedyktige innbyggere.
16.Delvis på grunn av tomtemangel har man hatt utflytting av industri, og dessuten sterk utflytting av den yrkesaktive del av befolkningen, sa statsråd Rettedal.
17.Den 15. februar i år trådte det i kraft forskrifter som medfører at studenter må melde utflytting til folkeregisteret for at de skal kunne ta med seg biler de har anskaffet under studieoppholdet, tilbake til Norge uten å betale toll og avgifter.
18.Den lovlige utflytting fra DDR fortsetter i høyt tempo, med opptil 500 personer daglig.
19.Derimot vil det stimulere til økt utflytting.
20.Dertil kommer et synkende folketall i Oslo, og en markert utflytting fra indre by.
21.Direktør Olav Råmunddal leder BOROselskapet, og han bekrefter at det neppe blir noen utflytting til Gjøvik.
22.Dog må disse utbygges slik at vi får gode bomiljøer som kan være alternativer til utflytting til nabokommunene.
23.En ganske uvanlig innrømmelse fra betrodde partifunksjonærer om at de føler seg innesperret i DDR, er kommet på trykk i et offisielt østtysk tidsskrift i en periode da den lovlige utflytting fra DDR stadig setter nye rekorder.
24.En utflytting vil medføre at Oslo mister 90 arbeidsplasser, og Lysverkene arbeider nu på spreng for å kunne tilby bedriften en ny strømpris.
25.En økning kan føre til øket utflytting av gode skattebetalere til de nærmeste Akershuskommuner.
26.Espeland bekrefter også at de strenge konsesjonsbestemmelsene som er innført i en rekke kystkommuner på Sørlandet, har ført til at enkelte overveier utflytting til feriekommunen som et alternativ.
27.Et annet vesentlig moment mot utflytting er, ifølge spesialistene på Ås, at det sydlige Norge er langt bedre egnet geografisk for å fortsette med de forskningsprosjekter med sur nedbør og levevilkår for ferskvannsfisk som man er i gang med.
28.Folkeregisteret godtar ikke melding om utflytting fra studenter dersom de er gift og ektefellen fortsatt oppholder seg i Norge.
29.For Ringebu trenger ungdommen, eftersom stadig utflytting utarmer miljøet.
30.For å bedre bomiljøet, hindre utflytting og ytterligere kontorisering, må trafikkproblemene løses.