Norwegian-Italian translation of utkomme

Translation of the word utkomme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utkomme in Italian

utkomme
publiseringverb uscire, essere pubblicato, apparire
Anagrams of utkomme
More examples
1.Frisprog" skal utkomme igjen.
2.Jeg har godt håp om at disse tidsskriftene vil fortsette å utkomme.
3.Når det gjelder trykningen, så viser det seg at de som kan trykke en weekendavis, har egenproduksjon av avis, og vi ville dermed utkomme før eller efter de andre.
4.Andre måter å skaffe litt utkomme på var å løpe ærend.
5.Avisen Folkets Framtid, partiorganet til Kristelig Folkeparti, vil trolig utkomme som dagsavis i løpet av neste år.
6.Avispapiret er en gave fra en bredt sammensatt gruppe norske aviser til en vanskeligstilt kollega som har stadige problemer med å utkomme på grunn av papirmangel og streng censur.
7.Beiruts gater gir utkomme for privat foretagsomhet i alle tenkelige former.
8.Boken vil utkomme sent neste år, og inngå i en serie om bedriftshistorie som utgis på Universitetsforlaget.
9.Da ville fremtiden vært sikret, samtidig kunne kanskje prosjektmidlene brukes til å sikre utøverne et skikkelig utkomme selv om vi bare jobber halvdag ?
10.De hentet begge sitt beskjedne utkomme som ansatte i kinobillettluken, og delte en mindre leilighet i en leiekaserne.
11.De som gjør det best, har imidlertid et bra utkomme.
12.Den bør i stedet gis til dem som ikke selv har mulighet til å skaffe seg nødvendig utkomme.
13.Den norske førstehjelpsboken skal nå utkomme i Danmark og Sverige.
14.Denne erupsjon av politisk aktivitet fulgte efter en efterkristid som var preget av at de samme borgere hadde strevet som enkeltmennesker for å skaffe seg et bedre og tryggere utkomme.
15.Derfor har avisen måttet redusere sidetallet og står i fare for ikke å utkomme i det hele tatt.
16.Det begynte å utkomme allerede i forrige århundre.
17.Det ble svart at sandinistene tillater avisen å utkomme for å gi folk inntrykk av at de ikke er kommunister som ønsker full ensretting.
18.Det ble til i noen hcktiske uker i mai og august efter at det ble klart at" Skyggebrev" skulle utkomme.
19.Det eneste egenartede ved Weekend er at det skal utkomme på fredag istedenfor på tirsdag eller onsdag.
20.Det har vi utkomme til.
21.Det nye ukebladet vil utkomme på fredager, med første utgave 11. november.
22.Det skal utgis av samme forlag og utkomme de uker Frisprog ikke foreligger ferskt.
23.Dette sikret ham, ifølge hans biografer, et solid utkomme uten altfor meget slit, og ga ham samtidig anledning til å komme rundt i verden på sitt diplomatpass, noe han i høy grad utnyttet som sjakkspiller.
24.Disse arbeidsløse stålarbeiderne i Pittsburgh er ikke i tvil om hvem de skal stemme på, men det flertall av arbeidervelgere som har beholdt sitt utkomme de fire siste år er delt likt mellom Reagan og Mondale.
25.Efter sigende skal det i høst utkomme seks Horst Janssenbiografier i Tyskland.
26.En ekstrainntekt er god å ta med for en etiopier med sitt meget sparsomme utkomme.
27.Et annet forslag kunne være å la de kommuner som henter noe av sitt utkomme i Oslo, betale en liten skjerv.
28.Fem prosent syntes vi denne gang var et rimelig utkomme når kampanjen startet.
29.Første nummer av bladet, som skal utkomme ti ganger årlig, åpner med en omfattende temaartikkel om organisasjonen i oljeindustrien.
30.Førstnevnte er forøvrig redaktør for Universitetsforlagets nyeste flaggskip på tidsskriftsektoren, Nytt norsk tidsskrift, som vil utkomme med sitt første nummer i mars.
Similar words

 
 

utkomme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utkommeutkommendeutkommet
Indikative
1. Present
jegutkommer
duutkommer
hanutkommer
viutkommer
dereutkommer
deutkommer
8. Perfect
jeghar utkommet
duhar utkommet
hanhar utkommet
vihar utkommet
derehar utkommet
dehar utkommet
2. Imperfect
jegutkommet
duutkommet
hanutkommet
viutkommet
dereutkommet
deutkommet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utkommet
duhadde utkommet
hanhadde utkommet
vihadde utkommet
derehadde utkommet
dehadde utkommet
4a. Future
jegvil/skal utkomme
duvil/skal utkomme
hanvil/skal utkomme
vivil/skal utkomme
derevil/skal utkomme
devil/skal utkomme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utkommet
duvil/skal ha utkommet
hanvil/skal ha utkommet
vivil/skal ha utkommet
derevil/skal ha utkommet
devil/skal ha utkommet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utkomme
duville/skulle utkomme
hanville/skulle utkomme
viville/skulle utkomme
dereville/skulle utkomme
deville/skulle utkomme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utkommet
duville/skulle ha utkommet
hanville/skulle ha utkommet
viville/skulle ha utkommet
dereville/skulle ha utkommet
deville/skulle ha utkommet
Imperative
Affirmative
duutkom
viLa oss utkomme
dereutkom
Negative
duikke utkom! (utkom ikke)
dereikke utkom! (utkom ikke)
Your last searches