Norwegian-Italian translation of utmerke

Translation of the word utmerke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utmerke in Italian

utmerke
karakterisereverb caratterizzare, distinguere, segnare
Synonyms for utmerke
Derived terms of utmerke
Anagrams of utmerke
More examples
1.Jeg forstår ikke hva som skal utmerke kinobransjen til å skulle være kommunal.
2.Argumentasjonen kan neppe sies å utmerke seg med en overbevisende tyngde.
3.For øyeblikket skjer det ingen ting som kan gi en annen chansen til å utmerke seg som leder, eller få et kjent ansikt utad.
4.Den må først utmerke seg som den beste i sin rase, derefter i sin gruppe.
5.Formannen i juryen, Iver Tore Svenning, som også er formann i foreningen, uttrykte takknemlighet overfor Hestenes for den glede det er å utmerke ham.
6.Kongsberg Våpenfabrikks Penguinrakett syntes å utmerke seg på denne måten, og nå er utviklingskontraktene vel i havn.
7.Merkelig nok hindret ikke astmaanfallene Ernesto i å utmerke seg i sport og idrett.
Similar words

 
 

utmerke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utmerkeutmerkendeutmerket
Indikative
1. Present
jegutmerker
duutmerker
hanutmerker
viutmerker
dereutmerker
deutmerker
8. Perfect
jeghar utmerket
duhar utmerket
hanhar utmerket
vihar utmerket
derehar utmerket
dehar utmerket
2. Imperfect
jegutmerket
duutmerket
hanutmerket
viutmerket
dereutmerket
deutmerket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utmerket
duhadde utmerket
hanhadde utmerket
vihadde utmerket
derehadde utmerket
dehadde utmerket
4a. Future
jegvil/skal utmerke
duvil/skal utmerke
hanvil/skal utmerke
vivil/skal utmerke
derevil/skal utmerke
devil/skal utmerke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utmerket
duvil/skal ha utmerket
hanvil/skal ha utmerket
vivil/skal ha utmerket
derevil/skal ha utmerket
devil/skal ha utmerket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utmerke
duville/skulle utmerke
hanville/skulle utmerke
viville/skulle utmerke
dereville/skulle utmerke
deville/skulle utmerke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utmerket
duville/skulle ha utmerket
hanville/skulle ha utmerket
viville/skulle ha utmerket
dereville/skulle ha utmerket
deville/skulle ha utmerket
Imperative
Affirmative
duutmerk
viLa oss utmerke
dereutmerk
Negative
duikke utmerk! (utmerk ikke)
dereikke utmerk! (utmerk ikke)
Your last searches