Norwegian-Italian translation of utradere

Translation of the word utradere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utradere in Italian

utradere
skriveriverb cancellare, cassare
Synonyms for utradere
More examples
1.De forskningsresultater som foreligger fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk er idag for utilstrekkelige til at man kan utradere en hel yrkesgruppe som drivgarnfiskere, mener professor Dag Møller ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt overfor Aftenposten.
2.Å utradere Nic Waals Institutt innebærer et grunnskudd mot en barne og familievennlig politikk i Oslo såvel som i landet forøvrig, heter det i en uttalelse fra overlege AnneMarie Auestad og sjefpsykolog Preben Nørbech, mentalhygienisk rådgivningskontor i Oslo.
3.Angrepet mot Nybergsund var ment å utradere dem.
4.De skulle nok klare å utradere den fiendtlige stillingen i en fei, før den fikk gjort for stor skade.
5.Det er en svakhet som bare kan skyldes mennesker, derfor kan man kritisere og utradere mennesker innen partiet og anklage dem for brudd mot partiet.
6.Han kritiserte også Bankforeningens henvendelse til finansdepartementet om at bankene generelt skal gis adgang til obligasjonsmarkedet, som han mener vil samle all makt hos bankene og i realiteten utradere andre finansieringsinstitusjoner.
7.I realiteten fører makthaverne en uforsonlig kamp for å utradere storparten av landets rike kulturarv.
8.Men debatten, som kritikerne la opp til, forstummet da IRAbomben truet med å utradere den britiske regjering på Brightonhotellet.
9.Og siden Norsk Journalistlag har sørget for - av uforståelige grunner - å utradere sitt eget og redaktørenes medlemsblad, Journalisten, vil tidsskriftet Dagspressen få stadig større betydning for det norske presse og mediemarkedet.
10.Tudehpartiet var den siste ikkeislamske gruppen som ble forbudt, og det som har hendt det siste året tyder på at Khomeinyregimet er fast besluttet på å utradere også dette.
11.Ingen kommune politiker idag ved festlig anledning lar være å beklage Enerhaugen hvis han blir spurt, med Brinken vil en nå utradere enda en liten trehusidyll av den sorten det blir stadig færre av i byen vår.
12.Ingvild nikker seg enig, men vil gjerne legge til at hun på stedet gjerne skulle utradere enkelte legers nedlatende holdning til fotsoneterapeuter og" denslags", før de vet hva de snakker om.
13.Norges Kemner og Kassererforbund reagerte særlig sterkt på at man i rundskrivet nærmest la opp til å utradere kemner og kommunekassererkontoret som etat.
Similar words

 
 

utradere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utradereutraderendeutradert
Indikative
1. Present
jegutraderer
duutraderer
hanutraderer
viutraderer
dereutraderer
deutraderer
8. Perfect
jeghar utradert
duhar utradert
hanhar utradert
vihar utradert
derehar utradert
dehar utradert
2. Imperfect
jegutraderte
duutraderte
hanutraderte
viutraderte
dereutraderte
deutraderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utradert
duhadde utradert
hanhadde utradert
vihadde utradert
derehadde utradert
dehadde utradert
4a. Future
jegvil/skal utradere
duvil/skal utradere
hanvil/skal utradere
vivil/skal utradere
derevil/skal utradere
devil/skal utradere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utradert
duvil/skal ha utradert
hanvil/skal ha utradert
vivil/skal ha utradert
derevil/skal ha utradert
devil/skal ha utradert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utradere
duville/skulle utradere
hanville/skulle utradere
viville/skulle utradere
dereville/skulle utradere
deville/skulle utradere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utradert
duville/skulle ha utradert
hanville/skulle ha utradert
viville/skulle ha utradert
dereville/skulle ha utradert
deville/skulle ha utradert
Imperative
Affirmative
duutrader
viLa oss utradere
dereutrader
Negative
duikke utrader! (utrader ikke)
dereikke utrader! (utrader ikke)
Your last searches