Norwegian-Italian translation of utrope

Translation of the word utrope from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utrope in Italian

utrope
røstverb gridare, urlare, esclamare
Synonyms for utrope
More examples
1.Airship Industries er da også snare til å utrope sine luftskip til verdens mest stabile fjernsynsplattformer i luften.
2.Banens utmerkede løpsreferent, Terje Finnbråten, var nærmest beveget da han allerede da Rheinsteel hadde minst 200 meter igjen å galoppere, kunne utrope en norsk vinner av årets Oslo Cup.
3.Da fikk han jo utrope hele Toralv Maurstads stab som overfladiske medarbeidere.
4.Er det fordi boken kommer ut på Det Norske Samlaget, vil jeg utrope et enfoldig hurra for vår trefoldige kulturnasjon.
5.Har det gått myndighetene hus forbi at NPI har nedlagt gagns arbeid i den nylig avsluttede produktivitetskampanjen, som bl.a. har fått vårt broderfolk til å utrope Martin Tveit til Norges produktivitetsprofet nr. 1 (efter min oppfatning med rette) ?
6.Hart har formodentlig allerede tapt, men det er for tidlig å utrope Mondale til seierherre.
7.Hovedmålet med konferansen er å utrope Nordsjøen til et miljømessig særområde som skal beskyttes på alle måter mot forurensning fra land og fra skipsfarten.
8.Hvis det var mulig for en journalist å utrope noen til æresnordmann, skulle det ikke ta mange minuttene før generalsekretær Lafargue kunne smykke seg med en slik titel !
9.Ikke under noen omstendighet ville vi hatt lyst til å utrope fremtidige stjerne blant såvidt unge utøvere.
10.Kineserne unnskylder ikke den grusomhet Djengis Khan og hans rytterhorder for frem med efter at han i år 1206 lot seg utrope til" verdensherskeren".
11.Mens Papandreou i 1979 gikk så langt som til å utrope Solidaritet som det viktigste sosialistiske eksperiment siden Oktoberrevolusjonen i 1917, hevdet den samme Papandreou på hjemtur fra Warszawa at Solidaritet har betydd et tilbakeskritt for Polen.
12.Og fremst blant dem alle står selvsagt Per Aabel, han som jeg vil tillate meg å utrope til Holbergkongen, sa Kjetil BangHansen blant annet.
13.Og når professoren så snakker om" et godt, rikt og lykkelig liv" -" uten konflikter som tærer på vesentlige verdier som trygghet, ro, aktelse" - da lurer jeg på hvilket professoralt liv han forsøker å utrope som høyeste fryd.
14.Og senere kunne Henrik Groth utrope Arne Hestenes til et navn i norsk litteratur - det ble vi minnet om i radioens" Spor i ord" sist lørdag - noe som gledet hovedpersonen.
15.Selv nekter Mondale konsekvent å utrope seg selv til vinner av debatten.
16.Selv om kalenderen sterkt advarer mot denslags, tar vi likevel chansen på å utrope" Zelig" til årets mest originale komedie, det skal godt gjøres å få maken til ide.
17.Selv vil vi utrope de polske sirkusstjerner Maria og Jan Zalewski med det imponerende perchnummer som aftenens clou.
18.Vi nøler ikke med å utrope henne til en av Skandinavias beste 3årshopper, og det er vel bare den danske Derbyvinneren Fabulous som eventuelt kan sies å være bedre.
19.Det er en grense for hvor meget en folkeaksjon kan protestere i ord, og det er en grense for hvor store tillitskriser en statskirke kan utrope uten at visse veksler må innfris.
20.Fire er imidlertid nok for å utrope mestere.
21.Gjennom sine forbindelser med folk i Eidsvåg har han fått klare signaler på at fjorårsvinnerne nok er enda sterkere iår, og han nøler ikke med å utrope vestlendingene som favoritter.
22.Likevel må det være på sin plass her og nå å utrope den svenske Homosassa til årgangens topphest.
23.Men jeg vil nødig utrope Russian til Derbyvinner på forhånd.
24.Men nordmannen Simen Agdestein vil med sine 18 år bli den yngste når Verdenssjakkforbundets kongress senere i høst formelt skal utrope ham som stormester.
25.Radiokommentaren konkluderte med å utrope Reagan til SydAfrikas nærmeste allierte i den vestlige verden.
26.Selv om regjeringspartiene inngikk et forlik med Fremskrittspartiet om å øke statsutgiftene med 201 millioner kroner, finnes det intet grunnlag for å utrope det som støtteparti i ordets parlamentariske betydning.
27.Selvsagt var vektforskjellen mellom Ersteds 66 og Dolmens 75 kilo enorm, kanskje også av avgjørende betydning, men vi tror ikke det er urimelig nå å utrope Ersted til Skandinavias beste hekkeløper.
Similar words

 
 

utrope as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utropeutropendeutropt
Indikative
1. Present
jegutroper
duutroper
hanutroper
viutroper
dereutroper
deutroper
8. Perfect
jeghar utropt
duhar utropt
hanhar utropt
vihar utropt
derehar utropt
dehar utropt
2. Imperfect
jegutropte
duutropte
hanutropte
viutropte
dereutropte
deutropte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utropt
duhadde utropt
hanhadde utropt
vihadde utropt
derehadde utropt
dehadde utropt
4a. Future
jegvil/skal utrope
duvil/skal utrope
hanvil/skal utrope
vivil/skal utrope
derevil/skal utrope
devil/skal utrope
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utropt
duvil/skal ha utropt
hanvil/skal ha utropt
vivil/skal ha utropt
derevil/skal ha utropt
devil/skal ha utropt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utrope
duville/skulle utrope
hanville/skulle utrope
viville/skulle utrope
dereville/skulle utrope
deville/skulle utrope
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utropt
duville/skulle ha utropt
hanville/skulle ha utropt
viville/skulle ha utropt
dereville/skulle ha utropt
deville/skulle ha utropt
Imperative
Affirmative
duutrop
viLa oss utrope
dereutrop
Negative
duikke utrop! (utrop ikke)
dereikke utrop! (utrop ikke)
Your last searches