Norwegian-Italian translation of utruste

Translation of the word utruste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utruste in Italian

utruste
militærskverb rifornire, fornire
  ekvipere verb attrezzare, equipaggiare, dotare, fornire, provvedere
Synonyms for utruste
Derived terms of utruste
More examples
1.Bonns tyngste partnere i NATO og EF - USA, Frankrike, Storbritannia - ønsker en oppdemningspolitikk overfor russerne og vil utruste SaudiArabia for en militær hovedrolle.
2.Den uavhengige avisen AnNahar skrev tirsdag at president Francois Mitterrand har gått med på å utruste den libanesiske hæren med 100 helikoptere" som ledd i en plan for å oppgradere hærens slagkraft" melder NPSAP.
3.I den militære forsvarsledelse legges det ikke skjul på at operasjoner som disse gir nyttig erfaring, ikke minst til å kunne utruste en egen intervensjonsstyrke som kan settes inn i" begrensede nødssituasjoner som måtte oppstå", f.eks. i SydItalia.
4.Igår kunne hobbyfotofrafen fra Jar i Bærum, som til daglig er bygningsingeniør, utruste seg med et nytt kamerahus til 2600 norske kroner, samt en bronsemedalje, som takk for flott innsats i forbindelse med sitt svart / hvittbilde" Stretching".
5.Men det finnes et fellesanliggende, å utruste menigheten til et liv i tro og tjeneste, påpeker Kirkerådets førstekonsulent Johs. Lodberg.
6.Nye Fredriksstad mek. Verksted får oppdraget med å utruste skroget til et av de kostbare bøyelasteskipene til Statfjord og Gullfaksfeltene i Nordsjøen, efter det Aftenposten erfarer.
7.Statsråden utelukket imidlertid ikke at den norske regjering på et senere tidspunkt kan komme til å ta opp spørsmålet om å utruste nok et fredsskip.
8.Så kasserer Hagen tror ikke det nytter å utruste seg med anselige kvanta 50 og 100 pesetaser i håp om å lure dagens fintfølende pengeautomater i stor og kriminell stil.
9.USA har gitt El Salvador millioner av dollar i økonomisk støtte, og den økonomiske hjelp til å utruste og trene den salvadoranske hær er blitt trappet opp under president Reagans tid i Det hvite hus.
10.Det er ennå ikke bestemt om man skal utruste en båt eller om man skal fly inn alt utstyret via New Zealand.
11.Det har sin bakgrunn i USAs planer om å utruste flåten med slike raketter.
12.Forfatterne tar mål av seg til å gi mest mulig faktisk informasjon og samtidig utruste leserne og elevene til mest mulig kritisk innstilling.
13.Irlenderen Aidan OShea har vært med på å utruste en kamelkaravane.
14.OASEbevegelsen er med andre ord ikke noen navlebeskuende oppbyggelsesbevegelse som tar sikte på å utruste til tjeneste enten her hjemme eller ute.
15.Og de sjøfarende er generelt blitt flinkere til å utruste seg med redningsvester, livliner og VHFradioer.
16.Senere, på 1600tallet, fikk vi legdsystemet hvor en gruppe gårder, en legd, skulle stille og utruste en soldat.
17.Understellet er det første som NC ikke bare skal bygge, men også utruste med komplett innvendig utstyr.
Similar words

 
 

utruste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utrusteutrustendeutrustet
Indikative
1. Present
jegutruster
duutruster
hanutruster
viutruster
dereutruster
deutruster
8. Perfect
jeghar utrustet
duhar utrustet
hanhar utrustet
vihar utrustet
derehar utrustet
dehar utrustet
2. Imperfect
jegutrustet
duutrustet
hanutrustet
viutrustet
dereutrustet
deutrustet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utrustet
duhadde utrustet
hanhadde utrustet
vihadde utrustet
derehadde utrustet
dehadde utrustet
4a. Future
jegvil/skal utruste
duvil/skal utruste
hanvil/skal utruste
vivil/skal utruste
derevil/skal utruste
devil/skal utruste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utrustet
duvil/skal ha utrustet
hanvil/skal ha utrustet
vivil/skal ha utrustet
derevil/skal ha utrustet
devil/skal ha utrustet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utruste
duville/skulle utruste
hanville/skulle utruste
viville/skulle utruste
dereville/skulle utruste
deville/skulle utruste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utrustet
duville/skulle ha utrustet
hanville/skulle ha utrustet
viville/skulle ha utrustet
dereville/skulle ha utrustet
deville/skulle ha utrustet
Imperative
Affirmative
duutrust
viLa oss utruste
dereutrust
Negative
duikke utrust! (utrust ikke)
dereikke utrust! (utrust ikke)
Your last searches