Norwegian-Italian translation of utstille

Translation of the word utstille from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utstille in Italian

utstille
kunstverb esibire, mostrare
Anagrams of utstille
More examples
1.Det var opprettet som en slags" utviklingshjelp" til israelske kunstnere, som fikk utstille der.
2.Eksempelvis vil rammeverkstedet forsyne de øvrige leietagere med glass og rammer, fotogalleriet og Cafe Vera vil utstille andre leietageres arbeider og organisasjonen Immigranten og Nordisk Konstcentrum kan integreres blant norske kulturarbeidere.
3.To dager efter at de fem babiene var kommet til verden i depresjonsåret 1934, underegnet faren en avtale om å la dem utstille ved Verdensutstillingen i Chicago.
4.To dager efter at de fem barna var kommet til verden i depresjonsåret 1934, undertegnet faren en avtale om å la dem utstille ved Verdensutstillingen i Chicago.
5.Men Ma Gang (bildet) regner ikke med å få utstille sitt bilde av tre discodansere, inspirert av Picasso og John Lennon.
Similar words

 
 

utstille as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utstilleutstillendeutstilt
Indikative
1. Present
jegutstiller
duutstiller
hanutstiller
viutstiller
dereutstiller
deutstiller
8. Perfect
jeghar utstilt
duhar utstilt
hanhar utstilt
vihar utstilt
derehar utstilt
dehar utstilt
2. Imperfect
jegutstilte
duutstilte
hanutstilte
viutstilte
dereutstilte
deutstilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utstilt
duhadde utstilt
hanhadde utstilt
vihadde utstilt
derehadde utstilt
dehadde utstilt
4a. Future
jegvil/skal utstille
duvil/skal utstille
hanvil/skal utstille
vivil/skal utstille
derevil/skal utstille
devil/skal utstille
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utstilt
duvil/skal ha utstilt
hanvil/skal ha utstilt
vivil/skal ha utstilt
derevil/skal ha utstilt
devil/skal ha utstilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utstille
duville/skulle utstille
hanville/skulle utstille
viville/skulle utstille
dereville/skulle utstille
deville/skulle utstille
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utstilt
duville/skulle ha utstilt
hanville/skulle ha utstilt
viville/skulle ha utstilt
dereville/skulle ha utstilt
deville/skulle ha utstilt
Imperative
Affirmative
duutstill
viLa oss utstille
dereutstill
Negative
duikke utstill! (utstill ikke)
dereikke utstill! (utstill ikke)
Your last searches