Norwegian-Italian translation of utstråle

Translation of the word utstråle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utstråle in Italian

utstråle
varmeverb irradiare
  lysverb emanare, emettere
  personverb trasmettere, irradiare
More examples
1.Et interessant eksempel på den nesten overjordiske renhet i alt, som marxismenleninismens yppersteprester må utstråle.
2.Neppe fordi han ønsker å utstråle autoritet.
3.Samtidig synes han å utstråle bare godhet.
4.Mulighetene er mange, men et nokså vanlig krav er at navnet skal utstråle noe mykt, snilt og trygt.... med assosiasjoner til norsk eller dansk landsens kultur.
5.Lederen for en slik klinikk bør utstråle en viss autoritet og tillit overfor pasientene.
6.Ungdommelig, glødende iver må Presseforbundets mange organer fortsette å utstråle dersom vi skal klare å arbeide oss igjennom dagens utfordringer og dersom vi skal vinne nye generasjoner for de idealene vi vet er blant de vakreste edelstenene i vårt århundres kultuelle skattkiste.
Similar words

 
 

utstråle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utstråleutstrålendeutstrålt
Indikative
1. Present
jegutstråler
duutstråler
hanutstråler
viutstråler
dereutstråler
deutstråler
8. Perfect
jeghar utstrålt
duhar utstrålt
hanhar utstrålt
vihar utstrålt
derehar utstrålt
dehar utstrålt
2. Imperfect
jegutstrålte
duutstrålte
hanutstrålte
viutstrålte
dereutstrålte
deutstrålte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utstrålt
duhadde utstrålt
hanhadde utstrålt
vihadde utstrålt
derehadde utstrålt
dehadde utstrålt
4a. Future
jegvil/skal utstråle
duvil/skal utstråle
hanvil/skal utstråle
vivil/skal utstråle
derevil/skal utstråle
devil/skal utstråle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utstrålt
duvil/skal ha utstrålt
hanvil/skal ha utstrålt
vivil/skal ha utstrålt
derevil/skal ha utstrålt
devil/skal ha utstrålt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utstråle
duville/skulle utstråle
hanville/skulle utstråle
viville/skulle utstråle
dereville/skulle utstråle
deville/skulle utstråle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utstrålt
duville/skulle ha utstrålt
hanville/skulle ha utstrålt
viville/skulle ha utstrålt
dereville/skulle ha utstrålt
deville/skulle ha utstrålt
Imperative
Affirmative
duutstrål
viLa oss utstråle
dereutstrål
Negative
duikke utstrål! (utstrål ikke)
dereikke utstrål! (utstrål ikke)
Your last searches