Norwegian-Italian translation of våge

Translation of the word våge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

våge in Italian

våge
ta en risikoverb arrischiarsi, azzardarsi
Derived terms of våge
More examples
1.Er dette en sak for" de store gutta" som andre ikke skal våge å bry seg med ?
2.De hevdet før suspensjonen av Forfatterforeningen at myndighetene ikke ville våge å gå til dette skritt, som innebærer et brudd med polsk historie.
3.Det blir liksom mer alvor så snart man skal våge seg ut på havet - selv om båten aldri så mye kalles" havseiler".
4.Det er mye godt ved det å få barn, sier Åshild Jensen, men vi må våge å si at mye er vondt også.
5.Holdningene må forandre seg slik at foreldre kan våge å snakke åpent om sine problemer og mistanker.
6.Hvordan kan noen våge å være dommer for fremtiden ?
7.Hvorfor skulle vi ikke våge det ? sa Torell ampert.
8.Jeg stiller meg noe undrende til at en fremtidig byrettsdommer kan våge å komme med uttalelser som går på at slike saker ikke skulle vært belastet rettsapparatet.
9.Læreren må våge å ta standpunkt til stoffvalget.
10.Man må våge å utsette seg for nye utfordringer og nye livsformer.
11.Tre år uten perm - nei, det ville jeg ikke våge å by soldatene hjemme, sa forsvarssjefen.
12.Tør du våge deg på en generell beskrivelse av det kulturelle klimaet i New York i dag ?
13.Vanlige mennesker må våge mer, sier TVNorges ferskeste programleder Ellen Marit Gaup Dunfjeld.
14.Vi må våge å snakke om mistanken, sier mødrene til to narkomane ungdommer.
15.Å våge å si noe ! lyder det litt overraskende svar.
16.250 000 landsmenn av ham har kjøpt denne romanen, som handler om skyld og moralsk ansvar, om å våge å ta stilling til sin tid og sin historie, ifølge omslagsteksten.
17.Alliansen med Geraldine Ferraro kan nok bli et tilbakeslag for Mondale, men han er dristig nok til å våge mer enn alle tidligere presidentkandidater har prestert.
18.At USA aldri ville våge det...
19.Av den grunn kan vi også våge litt mer enn vi ellers ville gjort.
20.Barna skal få chansen til å være seg selv, men også våge å være en annen - å opptre, lære seg å samarbeide og oppnå trygghet i gruppen.
21.Betyr dette at vi kunne våge et forsøk på å konstruere en bygningskropp som i seg selv blir mest mulig selvregulerende ?
22.Burde man heller våge livet enn å vise seg uhøflig ved ikke å holde en avtale ?
23.Da den dog ikke helt gjør krav på å være sannhetens fyrtårn, eller paven i Roma, får det våge seg.
24.Da skal jeg være herre over pengene og våge å gå inn i det gode forvalterskap.
25.De som ikke kom frivillig, ble klippet løs, men politibetjent Kjell Våge sier at det ikke oppstod noen problemer.
26.De som kritiserer barnevernsnevndens arbeide, burde prøve å sette seg inn i barnas uverdige situasjon, mener bladet ; vi må våge å sette hensynet til barnet foran alle andre hensyn.
27.Derimot har familien fått telefonoppringninger som tyder på at Thierry har hørt om familiens appeller og ikke vet om han skal våge å melde seg eller ikke.
28.Dessuten er det neppe andre i kringkastingen som vil våge å bruke det personlige pronomen De i mikrofonen eller foran skjermen.
29.Det er bare et spørsmål om å våge å ta mulighetene i bruk.
30.Det er bare å våge å bruke dem ! oppfordrer han.
Similar words

 
 

våge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vågevågendevåget
Indikative
1. Present
jegvåger
duvåger
hanvåger
vivåger
derevåger
devåger
8. Perfect
jeghar våget
duhar våget
hanhar våget
vihar våget
derehar våget
dehar våget
2. Imperfect
jegvåget
duvåget
hanvåget
vivåget
derevåget
devåget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde våget
duhadde våget
hanhadde våget
vihadde våget
derehadde våget
dehadde våget
4a. Future
jegvil/skal våge
duvil/skal våge
hanvil/skal våge
vivil/skal våge
derevil/skal våge
devil/skal våge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha våget
duvil/skal ha våget
hanvil/skal ha våget
vivil/skal ha våget
derevil/skal ha våget
devil/skal ha våget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle våge
duville/skulle våge
hanville/skulle våge
viville/skulle våge
dereville/skulle våge
deville/skulle våge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha våget
duville/skulle ha våget
hanville/skulle ha våget
viville/skulle ha våget
dereville/skulle ha våget
deville/skulle ha våget
Imperative
Affirmative
duvåg
viLa oss våge
derevåg
Negative
duikke våg! (våg ikke)
dereikke våg! (våg ikke)
Your last searches