Norwegian-Italian translation of våpenskjold

Translation of the word våpenskjold from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

våpenskjold in Italian

våpenskjold
heraldikknoun scudo [m], stemma gentilizio [m], blasone [m], cotta d'armi [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Alt inventar er pakket ned, purpurnæseordenens våpenskjold, maleriene og skulpturene skal opp.
2.Den er smykket med Holbergs våpenskjold, hvor to av feltene er stiliserte furuer, som skal vise hans norske avstamning.
3.En av gjenstandene som var antikke og helt uerstattelige, var nattverdskalken fra 1685 som bærer grev Wedel Jarlsbergs våpenskjold.
4.Lenge mente man at figurene på skolens århundregamle våpenskjold forestilte ris og ferle altså to brutale avstrafningsredskaper.Rektor Hellesylt har selv lansert teorien om at" ferlen" egentlig forestiller en fjærpenn, slik at våpenskjoldet symboliserer lærdom med tukt.
5.Synet bedrar, den bitte lille butikken har kunder med våpenskjold.
6.Spill levende" står det på Liv Glasers våpenskjold i Kunstnerforeningen på Blom.
7.Det karakteristiske ved den nye bruk av våpenskjold var at symbolet nå kjennetegnet en person og gikk i arv.
8.Familien Bolts våpenskjold fra middelalderen er blitt kommunevåpen i Våler i Østfold.
9.Men til kobberbryllup blir det bare pyntet en halv portal med et halvt våpenskjold.
10.Riddere av denne orden får sine våpenskjold med deviser opphengt i Kunstnernes Restaurant Blom.
11.Så nært følte han parallellene til denne kinesiske filosofien at han tok yin og yangsymbolet på sitt våpenskjold da han ble adlet, sammen med innskriften Contraria sunt complementa -" motsetninger er komplementære".
Your last searches