Norwegian-Italian translation of være åpenbar

Translation of the word være åpenbar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være åpenbar in Italian

være åpenbar
mental fornemmelseverb rivelarsi, notarsi, apparire

 
 

More examples
1.Sammenhengen mellom handelens og byens situasjon burde være åpenbar for alle.
2.Datateknikken kan komplisere en rekke beslutninger og skape usikkerhet som ofte ikke vil være åpenbar for de som tar beslutninger.
3.Samtidig må man konstatere at i et demokrati som vårt, vil det ved praktiseringen av slike lovbud være åpenbar konflikt mellom individ og fellesskap.
Your last searches