Norwegian-Italian translation of være bevis

Translation of the word være bevis from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være bevis in Italian

være bevis
vitne omverb attestare, provare
Similar words

 
 

More examples
1.100års arbeide skulle være bevis nok for det.
2.At hestene mine er rolige og balanserte, burde være bevis godt nok.
3.Skulle det være bevis på at mors og statsministerrollen ikke sammenblandes ?
4.At vi har klart å tette stasjonen, skulle være bevis godt nok, sier han.
5.Det skulle være bevis godt nok, mener hun.
6.Fem ganger flere reisende skulle være bevis på det.
7.Korrespondanse gjennom hele 1984 skulle være bevis godt nok for at turoperatøren visste at omsetningen av sydenreiser var ulovlig, mener kunder som Aftenposten har snakket med.
8.Men rykende ferske og glohete gullbarrer rett foran øynene våre tør være bevis nok.
Your last searches