Norwegian-Italian translation of være bosatt

Translation of the word være bosatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være bosatt in Italian

være bosatt
hjemverb domiciliarsi, vivere, abitare, risiedere, dimorare
Similar words

 
 

More examples
1.Datteren Galina, som i Moskva var kjent for å føre et temmelig utsvevende liv, skal nå være bosatt i Murmansk, der hennes mann har fått stillingen som politisjef.
2.En av de fire lensmannsbetjentene ved Fron lensmannskontor på Vinstra ønsker å bosette seg på farsgården, 55 kilometer unna, men lensmannen i Fron mener betjenten må være bosatt i sitt tjenestedistrikt.
3.Huitfeldt er for tiden direktør for NATOs internasjonale militære stab i Brüssel, men vil fra mai 1985 være bosatt i Oslo.
4.Hvis jeg selv får bestemme, vil jeg fortsatt være bosatt i Skedsmo, uansett hvor mye Bente Bakke ønsker meg til Nesodden !
5.Rette ektefolk forutsettes imidlertid å være bosatt på samme sted - iallfall i samme kommune.
6.Tre av fire styremedlemmer bør skiftes ut med kvalifiserte ledere med variert bakgrunn og de bør ikke være bosatt i Sandefjord, heter det i rapporten.
7.Det er reglene for trekk av formue som virker meget urettferdig med ulik behandling av de enkelte eldre, avhengig av hvor de måtte være bosatt i landet, og av om de bor på alders eller sykehjem.
8.Det har lenge vært kritisert at gjeldende regler virker dypt urettferdige, med ulik behandling av de enkelte eldre - avhengig av om de bor på aldershjem eller sykehjem - og av hvor de måtte være bosatt i landet.
9.Firmaet han opprettet i 1983 er under avvikling, og Lorentzen opplyste at han i det siste hadde fått tilbud om jobb både utenlands og innenlands, men gjorde det klart at han fortsatt aktet å være bosatt i Bergen.
10.Funksjonshemningen må antas å vare i mer enn et år og vedkommende må være bosatt i Oslo.
11.Kun da kan man vurdere en rekke forsvarspolitiske spørsmål og ta stilling til om man ønsker å være bosatt nær bombemål i en eventuell krig.
12.På det tidspunkt hadde jeg ingen ide om at jeg selv ett år senere skulle være bosatt i Bodø.
Your last searches