Norwegian-Italian translation of være en garantist for

Translation of the word være en garantist for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være en garantist for in Italian

være en garantist for
overenskommelseverb garantire, avallare [law]

 
 

More examples
1.Hydro Olje skal være en garantist for et fornuftig prisnivå på oljeprodukter i Norge, er det eneste representantene for selskapet vil si idag.
2.Dette er mulig samtidig som vi fastholder at velferdssamfunnet skal være en garantist for alles rett til sosial trygghet.
Your last searches