Norwegian-Italian translation of være feil

Translation of the word være feil from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være feil in Italian

være feil
feilverb sbagliare, sbagliarsi, errare
  problemverb avere, esserci che non va, succedere a
Similar words

 
 

More examples
1.Det må være feil, sier Buddy Tate, for vi er jo en fast gruppe under turneen.
2.Nei, det må være feil.
3.Det ville likevel være feil å undervurdere de tidligere utgaver av sovjetiske krysserraketter slik man kanskje har hatt en tendens til på enkelte hold.
4.Dette viste seg å være feil.
5.Faye hevder også at dir. Balstad i Norsk Opinionsinstitutt samarbeidet med Skolenes Riksmålsforening om undersøkelsen, men at dette senere viste seg å være feil.
6.Faye måtte også overta straffeutmålingsprosedyren, og det er tydeligvis skiftet av forsvarer efter lagrettens svar som Høyesterett har funnet å være feil ved saksbehandlingen, og dermed opphevet dommen.
7.Han sa imidlertid til seg selv at dette må da være feil adresse, da han fikk manuskriptet til" Gremlins" i posten med spørsmål om han kunne tenke seg å lage filmen.
8.MEN her, som i så mange andre sammenhenger, vil det være feil å skjære alle over en kam.
9.Men det viste seg altså å være feil.
10.Politiet tror årsaken til brannen kan være feil ved fyringsanlegget.
11.Det må være feil når lagmannsretten overhodet ikke ved straffeutmålingen har lagt vekt på de helt spesielle omstendigheter vedrørende opptaket ved Forsvarets høgskole, skriver Arne Treholt i sin anke til Høyesterett.
12.16, sto det i resultatoversikten for 4. divisjon, avdeling A. Det må være feil, det skal sikkert være omvendt, sa alle som bør ha greie på det.
13.70 dekar dyrket mark og 37 dekar dyrkbar mark, enda vi påpekte at det måtte være feil.Landbruksmyndighetene i Bærum har gått imot de golbaneplaner som nå foreligger, fordi de i liten grad ivaretar landbrukets interesser, forteller Waaler Kaas.
14.Adm. dir. Kristoffer F. Wegger sier i sin kommentar at det må være feil hvis kommunene skal være med på å bruke penger for at skipsverftene skal kunne sikre sysselsetting i egen kommune.
15.Det mener jeg må være feil, sa Fanas leder Per Ivar Bøe, som vi traff på Tyrifjorden Rundt.
16.Det må være feil med regelverket når det er lov å aksjonere for 40 øre mer i timen, men ikke for å redde et lokalsamfunn.
17.Det turde være feil vurdert.
18.Det viste seg å være feil.
19.En annen avis bragte inn kommentarer fra høyesterettsadvokat Alf Nordhus om at Treholts opprinnelige politiforklaring kunne være feil.
20.Før Literary Digest meddelte noen resultater, sa Gallup fra at tidsskriftet ville forutsi at Landon ville vinne, men at det ville vise seg å være feil, fordi Roosevelt ville bli valgt til president.
21.Gallup sa videre at dette ville vise seg å være feil.
22.Jeg la avisen i en tilfeldig postkasse som jeg håpet var den riktige, men som selvfølgelig viste seg å være feil.
23.Likevel behøver det ikke å være feil ved hovedmaskinen.
24.Man mener i tillegg at det vil være feil å konsentrere for mye av oppmerksomheten om enkelte flyselskapers eventuelle problemer.
25.Men det ville være feil å si at Røa i 50 og 60årene var et utpreget borgerlig miljø.
26.Og det må være feil valg når beboerne i sykehjem må ligge til sengs lørdag og søndag fordi det ikke er midler til å ta dem opp.
27.Påstanden viste seg senere å være feil.
28.Selv om det ikke er blitt bevilget midler av samme størrelsesorden som ventet på forhånd, innrømmes det at det ville være feil å bruke kun tall som mål på hvorvidt tiåret har vært vellykket.
29.Spørsmålet er hvem som gjorde seg til latter meterologen eller oppleseren i radio som rimeligvis på vei til sitt arbeide den morgenen må ha merket at det var usedvanlig kaldt og som derfor burde ha trukket den slutning at minus to måtte være feil.
Your last searches