No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword være forbundet med. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.For den generasjon som opplevet KonTikiekspedisjonen i 1947, og som senere leste boken og så filmen, vil navnet KonTiki uløselig være forbundet med Thor Heyerdahl og ekspedisjonen, sier retten, som finner det fullt ut forståelig at Heyerdahl og museet har brukt alle midler for å hindre at navnet blir brukt som blikkfang i reklameøyemed.
2.Arbeidsgiveren skal bl. a. sørge for at arbeidstageren gjøres kjent med ulykkes og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.
3.Blant annet kan blødninger og sykdommer under graviditeten være forbundet med en viss risiko for for tidlig fødsel.
4.Dette vil gjøre det videre opprydningsarbeidet betydelig lettere, selv om det fremdeles vil være forbundet med fare å få bort rusk, rask og de ødelagte brenselselementene.
5.Ethvert lån til uland vil selvsagt være forbundet med en viss risiko, men i en verden som holder på å" gå av hengslene" som følge av hungersnød og krigsrisiko, er det minst like risikofylt - og dessuten umoralsk - å bruke" sparepengene" til å finansiere opprustning og korrupte regimer via det internasjonale bankvesen.
6.Folk er avgjort blitt mer stoffopptatt, påpeker han, men det er viktig å understreke at det som er vesentlig i denne problematikk, er at det er en bestemt type bruk av slike stoffer som kan være forbundet med risiko.
7.For det annet vil man kanskje føle seg litt mere fleksibel enn ute og kan innrette seg mere variert - og fremfor alt mere uavhengig av været og alle de luner og lavtrykk som måtte være forbundet med det.
8.For hvordan skal man kunne merke synlig og klart en liten karamell med en alvorlig advarsel fra staten om at det kan være forbundet med en viss helserisiko å spise karameller ?
9.I medhold av kongelig resolusjon av 19. desember 1969 fastsetter departementet at Torshov prosteembede og Nordstrand prosteembede skal være forbundet med og besettes sammen med henholdsvis Torshov sogneprestembede og Nordstrand sogneprestembede.
10.Man vet ikke med sikkerhet hvor farlig det er å drikke rødsprit, men det opplyses at det kan være forbundet med ganske stor fare.
11.Partiet vet at unge mennesker i sin tid ble innrullert i Waffen SS mot sin vilje og at mange av dem idag" deler følelsen av avsky overfor de forbrytelser som i all fremtid vil være forbundet med navnet SS", heter det.
12.Problemet er at amerikansk opinion har store vanskeligheter med å godta at forbrytelser som spenner over et register fra naskerier til overfall og voldtekt, ikke skal være forbundet med straff.
13.Verden er ikke annerledes enn at kamp mot overgrep og forfølgelse, mot vilkårlige rettssaker, drap og tortur, kan være forbundet med fare.
14.Åndsverksloven kommer da til anvendelse, og det vil være forbundet med straffeansvar for lærerne å kopiere fra bøker, tidsskrifter, aviser o.l.
15.Det kan være forbundet med livsfare å slippe grupper av uerfarne personer i land, selv om de har med erfaren og væpnet leder, skriver Miljøverndepartementet i et brev til Sysselmannen på Svalbard.
16.Evakueringsøvelsen omfattet et representativt utvalg av pasienter det ikke ville være forbundet med noe fare å evakuere til et provisorisk sykehus for avlastning i tilfelle krig eller krisesituasjoner.
17.Antagelig på grunn av de vanskeligheter det vil være forbundet med å finne Abu Nidal, antydet Rabin i et intervju med TVselskapet NBC igår at Israel ville forbeholde seg retten til å hevne drapene i Roma og Wien ved å slå til mot hvilket som helst fiendtlig palestinsk mål man måtte velge - uansett om dette har noen forbindelse med Abu Nidalgruppen.
18.Det er en selvfølge at dette vil være forbundet med enorme utgifter, som altså kunne vært unngått ved TVoverføring av Nationaltheatrets forestilling.
19.Det foreligger i denne forbindelse et sannhetskrav, eller et ansvar, nemlig å avvise meninger som måtte være forbundet med benektelse av ubestridelige kjensgjerninger.
20.Ifølge hjertespesialister i Norge skal det i prinsippet ikke være forbundet med fare å passere en slik detektor når man har en innoperert pacemaker, men en spesialist i Heidelberg utelukker ikka at sikkerhetsanordningen kan ha ført til komplikasjoner med pikens pacemaker.
21.Ja, sikkert, først og fremst den prestisje som ligger i å være forbundet med noe virkelig godt.
22.Men man skal være klar over at det er et leieforhold man går inn i, og at omsetning neste gang kan være forbundet med tap.
23.Som shippingmann vet han at det å stake opp kurser kan være forbundet med vanskeligheter.
24.Trapper, dører og stigninger skal helst ikke lenger tolereres, i hver fall skal det være forbundet med tilleggsbetaling.