Norwegian-Italian translation of være spørsmål om

Translation of the word være spørsmål om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være spørsmål om in Italian

være spørsmål om
problemverb avere, esserci che non va, succedere a

 
 

More examples
1.Selv om en slik sak vil være spørsmål om kommunale bevilgninger, håper vi naturligvis å få en slik hall med tiden.
2.Altså måtte alle evakueres, og det hastet - det kunne bare være spørsmål om noen få timer.
3.Denne flaskehalsen føler organisasjonene selv, og det kan være spørsmål om hvor raskt de bør vokse.
4.Det kan snarere være spørsmål om en utsettelse av førstegangstjenesten med ett eller to år.
5.Det vil stort sett være spørsmål om prisvilkår, selskapsmessige konstellasjoner osv.
6.HER vil det nettopp være spørsmål om å tilby våre gamle en del av den trygghet i alderdommen som alle er enige om at de har et uomtvistelig krav på.
7.Her kan det være spørsmål om vedkommende har søvnproblemer, drømmer og mareritt efter ulykken.
8.I et slikt samarbeide vil det være spørsmål om å gi og ta.
9.I forholdet til kampanjepregede bevegelser av mer eller mindre tverrpolitisk art vil det alltid være spørsmål om en viss tilbakeholdenhet fra myndighetenes side med å kaste seg ut i den løpende debatt.
10.Ifølge Semjonov var deres helse blitt vesentlig svekket siden den gang, og mente at det bare kunne være spørsmål om dager før en av dem eller begge ville dø.
11.Og efter å ha hørt all den revolusjonære retorikk Thomas Sankara har tatt i bruk, kan det være spørsmål om vestlig kapital våger seg inn i større målestokk.
12.Det ble antydet enkelte forhold under et par samtaler, hvor det eventuelt kunne være spørsmål om bruk av enkelte teknikker.
13.Det kan blant annet være spørsmål om å redde et øye fra varig synssvekkelse.
14.Det kan derfor være spørsmål om hvilke stimuleringstiltak som bør settes inn for å få bort de nåværende skjevheter.
15.Det kan være spørsmål om det lar seg gjøre å få igjennom noen reform overhodet.
16.Selv om riksmeglingsmann Bjørn Haug mente at det neppe var aktuelt med nevneverdige begrensninger i kampretten, kan det være spørsmål om å gjennomføre noe strengere krav til selve saksbehandlingen og beslutningsprosedyren, eventuelt en bedre koordinering av forhandlingsresultatene.
Your last searches