Norwegian-Italian translation of være stille

Translation of the word være stille from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være stille in Italian

være stille
meningverb tacere
Anagrams of være stille
Similar words

 
 

More examples
1.Club 3, kulturverkstedet med alle musikkinstrumentene, befinner seg rett under biblioteket, hvor det skal være stille helt til lesesalen stenger klokken 20.
2.Lise Vislie Jor understreker at samtalene varierer meget - noen dager og netter kan det være stille, mens man til andre tider opplever rene rush.
3.Og så måtte vi finne ut hvordan vi skulle få så mange barn til å være stille.
4.Uken før påske skulle være stille i enhver henseende, selv kirkeklokkens klang måtte dempes.
5.Barnet kan ikke være stille, vil både ha kontakt og bevegelse.
6.Der skal man være stille, men en mann klarer ikke å hviske uten å skrike.
7.Men det var ikke alltid så lett, særlig ikke for mine tenåringsgutter, som hele tiden måtte være stille og ta hensyn.
8.Mye av tiden tilbringer han nå på sine forskjellige sommer og jaktresidenser, og som norske Romaniaturister vet, skal det være stille tidlig om kvelden når presidenten bor i en av sine sommervillaer ved Svartehavet.
9.Over en dal hvor alt pleide å være stille som i graven larmer et digert helikopter dagen lang.
Your last searches