Norwegian-Italian translation of vaklende

Translation of the word vaklende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vaklende in Italian

vaklende
generelladjective barcollante, traballante
  stabilitetadjective malfermo, malsicuro, instabile
  gåendeadjective vacillante
Synonyms for vaklende
Similar words

 
 

More examples
1.Det er langt på sykkel, sier hun og behersker overraskende et vaklende engelsk.
2.Jo, han tok sine første, vaklende skritt på egen hånd i treningsleiren ved Stanforduniversitetet, men bare helt til han fant ut at vi ikke holdt ham.
3.Mange vil visst gjerne ha det til at NRK er en vaklende kjempe der idefattigdommen er stor.
4.Norsk toppidrett er vaklende og vil ikke overleve den knallharde internasjonale konkurransen de kommende år, med mindre det skjer noe.
5.Nåja, det første stykket er basert på en roman av Maria Jotuni," Huojuva Talo" (" Vaklende hus"), og gir en uhørt brutal beskrivelse av et ekteskap preget av vold.
6.Arbeidsgruppen skal i løpet av 30 dager fremlegge en rapport om hvilke bidrag USA kan gi for å rette opp den vaklende israelske økonomi.
7.Bare halvfulle, trette 1819 åringer i røde båtpusseroveralls overstrødd med kleskremmernes emblemer, vaklende mellom gigantmaskinene med påbygde villaogrekkehus kunstruksjoner som ikke kan interessere andre enn arkitektstudenter.
8.Begge lag har vist vaklende form de siste ukene efter at spesielt Southampton i en lengre periode hadde vært en av sesongens store overraskelser.
9.Britene holder på Dikko fordi formuen som han lurte til seg og førte ut av landet under sin ministertid, er et kjærkomment bidrag til britenes vaklende økonomi !
10.Danmark har andre problemer, og løsningen av disse blir stadig utsatt på grunn av politisk usikkerhet i kjølvannet av tidligere vaklende lederskap på høyere plan i forsvaret.
11.De vaklende skrittene fortalte virkelig hva som kan hende når man møter veggen efter å ha tømt seg fullstendig.
12.Den amerikanske regjering har begynt en hastig nyvurdering av sin politikk i Libanon, samtidig som det tirsdag kom flere faresignaler for det vaklende regimet til president Amin Gemayel, melder NPSAP.
13.Det var vondt å høre broilerens vaklende selvforsvar, som på en skremmende måte understreket og bekreftet kritikerens påstander.
14.Dette, sammen med den vaklende økonomien, er en trusel som alltid lurer i bakgrunnen for politikerne som skal forsøke å gjenreise folkestyret i landet som engang ble kalt" LatinAmerikas Sveits".
15.Eila Halonen som den kvinnelige hovedperson Lea Markku i" Det vaklende huset".
16.For det synes hevet over tvil at UNITA idag står langt, langt sterkere enn hva som har vært alminnelig antatt her hjemme, og at det marxistleninistiske MPLAregimet befinner seg på svært vaklende føtter.
17.Forholdet mellom Michael og hans hustru Karen er vaklende i dobbelt forstand, både i handlingen og filmatisk.
18.Fredsskipet vil møte et Nicaragua der vaklende økonomi er det største problemet.
19.GJENNOM årtier har islendingene lært seg å leve med en rekordartet inflasjon og vaklende offentlige finanser samtidig som de har greid å opprettholde en levestandard som har vært høy også efter vestlig målestokk.
20.Humana Hospital har stillet til disposisjon midler for ialt 100 slike operasjoner, og andre sykehus forbereder seg på å gjøre sine første vaklende skritt inn i en ukjent fremtid.
21.Jarle Ødegård var en klar ener i et noe vaklende forsvar, og sammen med Olav Klepp jr. var det Ødegård som tok de tyngste jobbene.
22.Kombinert med en noe vaklende tendens på New Yorkbørsen er det derfor naturlig at enkelte investors nå velger å ta gevinsten.
23.Men den balanserer på et vaklende gjerde mellom hærverk og kunst.
24.Men hans famlende og vaklende opptreden var et klart varsel til fjernsynsseerne om at den nye førstemann i Kreml har dårlig helse.
25.Men tross slike" engangsutgifter" kommer man ikke forbi at Le Mondes økonomiske situasjon og fremtidsutsikter er meget vaklende.
26.Meningen var å gi den vaklende libanesiske enighet sterkere føtter å stå på.
27.NPSAP melder fra Jerusalem at Israel, ifølge israelsk radio, har avslått en anmodning fra Libanons president Gemayel om å hindre at hans vaklende regime bryter sammen.
28.Nå er dette stykket," Det vaklende huset" intet originaldrama, men en dramatisering av en roman fra tredvetallet.
29.Når han først hadde tatt sitt første ensomme, angstfylte og vaklende skritt mot forræderiet, har han antagelig plutselig følt en jublende sammenstyrtning av sine forskjellige personlighetslag, der alle grunnvann blandet seg.
30.Og de får ta sin del av ansvaret for det presset som ble lagt på vaklende og urutinerte amerikanske hockeyskuldre.
Your last searches