Norwegian-Italian translation of vandrende

Translation of the word vandrende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vandrende in Italian

vandrende
generelladjective nomade, errante
  personadjective ambulante, girovago
Derived terms of vandrende
Similar words

 
 

More examples
1.Vi går alle rundt som vandrende kraftverk.
2.Arnstein, Den Vandrende Skygge, er for anledningen galeislave ombord i" Presidenten" der Kristoffer, alias Flyvende Nylonteppe, holder takten.
3.Av nye ting det satses på, er solidaritetsaksjon, videoskjerm på 3X4 meter i hallen som skal brukes til å få kontakt mellom scene og sal, vandrende loppemarked og ny bibeltimeform.
4.Det er meget trolig at luftens sirkulasjon (vandrende lavtrykk etc.) vil legges om slik at noen områder får mer skyer og nedbør, mens andre kan bli rammet av tørke.
5.En eldre herre kommer vandrende, og undere over alle undere, der stopper herren og forteller om tider som engang var !
6.Han begynte sin beretning vandrende i Himalaya og endte med å forklare hvordan de store vulkaner har påvirket, og tildels stadig påvirker, våre livsbetingelser.
7.Her kan man ta med nistekurven og i løpet av en dag bevege seg gjennom 15 bygdemiljøer presentert i form av fullt innredede tun med smilende bunadpike vandrende rundt omkring.
8.Holder vi oss til et begrenset tidsrom over omkring 100 år, er det mest nærliggende å tenke på samvirket mellom de viktigste havstrømmer og de vandrende lavtrykk som fører varm luft fra sydlige strøk helt opp til polaregnene.
9.I polarfrontsonen finner vi de viktige værfenomener vandrende lavtrykk og høytrykksområder.
10.I spissen for styret står formannen," det vandrende idrettsleksikonet" han har en fantastisk oversikt over hva som rører seg innen idretten, Arne B. Mollen.
11.Med illrødt hår og elleville klesdrakter minner hun om et vandrende karneval.
12.Michael er hverken en showmann eller en vandrende reklameplakat.
13.Når de ser en vandrende politi, tar de vognen og styrter rundt neste hjørne i all hast.
14.Og efterhvert kommer runde, godslige bestemte Pierre Troisgros vandrende ut fra kjøkkenet og hilser på gjestene.
15.Piken var en blant tusener i et vandrende, endeløst, fillete, sultende mennesketog i Wolloprovinsen i Etiopia på leting efter mat.
16.President Reagan er i SovjetUnionen det mest baktalte og fordømte nålevende menneske, og bare tanken på at han skal komme vandrende som en seierherre og Europas befrier langs normandies strender, og dermed knipe litt av den totale seier over fascismen som Sovjet gjør krav på, får den sovjetiske propagandamaskinen til å gå varm.
17.Raskt forvandles de til geriljakrigere med leire ansiktet og kamuflert som vandrende busker.
18.Skremt av mjøddrikkende vikinger, snikende ulltepper, vandrende bjerkeris og en flokk, røde hunder flykter vi fra smittefaren i retning Grieghallen.
19.Som det prominente medlem av Bjerkestammen han er, blir han båret frem på gullstol til leirbålet av sin vandrende skygge, Arnstein.
20.Vandrende fluesopper, colaflasker, lyktestolper og tremastere for fulle seil.
21.Vi hadde mange kosestunder vandrende opp og ned mellom flysetene på vei over Stillehavet, Nordpolen og Atlanterhavet.
22.Vi husker godt da man som brennfersk norsk Parisstudine for tyve år siden kom vandrende bortover Boulevard des Capucines mellom Operaen og Madeleinekirken og plutselig fikk øye på kjempebokstavene OLYMPIA på en fasade som egentlig så ut som en vanlig kino !
23.Vi kommer vandrende en våreftermiddag, det lukter bråtebrann og råttent løv fra havene langs Klampenborgveien.
24.denne sammenhengen, skatter som på sin vandrende belastning på ofrene til slutt smetter inn som kostnadsfaktorer i alle priser på varer og tjenester.
25.hos" og beskjeftige den urolige, vandrende pasient, så kunne vi redusere bruk av beroligende medisiner.
26.En vandrende ordbok i spesielle alminneligheter.
27.De må være et vandrende leksikon, spør jeg prøvende.
28.Et symbol på vandrende, ustabile velgere og dårlig oppslutning ?
29.Man skal gå rundt som et vandrende malerskrin ?
30.At månen fra begynnelsen av skulle være kommet vandrende for seg selv i rommet, og senere blitt innfanget av jorden, anses i våre dager for helt urimelig.
Your last searches