Norwegian-Italian translation of vandring

Translation of the word vandring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vandring in Italian

vandring
klaner - stammernoun migrazione [f]
  underholdningnoun giro [m], giretto [m], passeggiata [f]
  reisenoun peregrinazione [f]
  sportnoun camminata [f], gita a piedi [f], turismo a piedi [m], escursionismo [m]
Synonyms for vandring
Derived terms of vandring
Similar words

 
 

More examples
1.Aurora" - Morgenrøden er en tekstlig vandring gjennom Salme 139s selvransakende innhold og sluttstrofene i Dantes" Divina Comedia" (Paradiso), som ender i erkjennelsen av den altomfattende kjærligheten" som beveger solen og de andre stjernene".
2.vandring"," Sideblikk"," Taushet"," Distance"," Den kalde bølgen".
3.Det er en lang, meget lang vandring.
4.Det er nødvendig at dette problemet blir tatt alvorlig, og at det snarest blir utredet hvilke genetiske følger rømt laks har på de naturlige laksestammene og deres vandring, sier Nordeng til NTB.
5.Det var i oktober ifjor jeg fikk ideen til å lage en musical av John Bunyans bok" Pilegrims vandring".
6.En vandring i vinens utvikling fra ukomplisert ungdom til modenhet - 1979 i Bordeaux vil bli en hyggelig opplevelse i høstmørket og til julebordet.
7.For en arkivar er det mye ved et slikt funn som kan antyde om samlingen stort sett har ligget i ro eller om den har vært oppdelt og gått på vandring, sier Nedrebø.
8.Han var sky og tilbaketrukket og alltid på vandring i naturen med sitt malerutstyr, forteller de som kjente ham.
9.Så målet er altså klart når du legger ut på din abstrakte vandring over lerretet ?
10.Vi har bevisst laget boken i et relativt lite format slik at den skal bli lett å ta med seg på vandring i byen, sier forfatterne.
11.Vi har åpnet en dør og begynt på en vandring, men det er fremdeles lenge til vi er fremme.
12.Å gå slik fra kirke til kirke er uttrykk for at vi alle er på vandring - individuelt og kollektivt - mot Gud, men også at vi økumenisk sett forhåpentlig er på vei mot hverandre.
13.80 000 mennesker som idag blir holdt tilbake i sin vandring mot hovedstaden NDjamena ved hjelp av oppsamlingsleirer og matutdeling i en ring rundt byen, Wall Of NDjamena, er de neste som skal flyttes.
14.Altfor ofte møter misbrukeren forskjellige budskap på sin vandring mellom kommunens etater.
15.Anslagsvis 2,5 millioner mennesker var på vandring.
16.Astronautene George Nelson og James van Hoften skiftet allerede onsdag ut de defekte deler i" Solar Max" under historiens lengste" vandring" i verdensromemet.
17.At Liv Ullmann er i ferd med å høste større internasjonal anerkjennelse for sin humanitære innsats enn for sin vandring over det hvite lerret, ble klart dokumentert tidligere i sommer.
18.Avgjørende spørsmål omkring elgens vandring, for å få bedre innsikt i hvilke faktorer som innvirker på elgstammens vekst, er hva forskerne nå håper å få besvart.
19.Beitelag og sankelag ber derfor alle turgåere holde øyne og ører åpne og melde fra hvis de ser eller hører husdyr på sin vandring.
20.Blant de syv ombord er den første kvinne som vil få æren av å begi seg ut på vandring i verdensrommet på egen hånd.
21.Boken og musicalen handler om et menneske som bryter opp fra et uholdbart liv i" Fordervelsens by" for å begi seg på vandring mot" Den himmelske stad".
22.Borgny Egelands evige vandring fra lege til lege med de hjerneskadede barna Dag og Liv og hennes endelige møte med dr. Asbjørn Følling har hjulpet hundrevis av barn verden over til et normalt liv.
23.Både Barnevernet og fosterhjemssentralen gjør nå et krafttak for å rydde opp, og imens fortsetter barna sin hvileløse vandring.
24.De ble efter krigen avløst av svensker og amerikanere ; men i takt med Norges vandring mot toppen av verdens inntektsstatistikk, er også disse forsvunnet.
25.De er på vandring som flyktninger i eget land.
26.De følger lodden på vandring inn til kysten og ødelegger for kystfisket.
27.De har det i hånden, mange av dem som er ute på vandring.
28.De svimlende avstander og meteorenes ensomme vandring i rommet, alt dette lar henne uberørt, der finnes ikke kosmonautiske fornemmelser i henne.
29.Den nye brosjyren inneholder over 60 navn og lokalhistoriske kuriositeter som turfolket kan ha glede av på sin vandring.
30.Den næringen den nå får tak i, går med til å produsere rogn og melke og til å dekke det næringsbehovet som trengs under vandring og i den tiden fisken ikke tar til seg næring.
Your last searches