No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword vanndamp. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Overalt hvor mennesker oppholder seg, produseres det vanndamp, ikke minst ved koking og vannsøl.
2.Blant de viktigste er vanndamp, metan, ozon, lystgass og klorerte fluorkarboner.
3.Folk glemmer ofte at med en ny kamin utvikles det mye vanndamp som gjør pipen våt innvendig.
4.I tillegg kommer ofte store utslipp av gasser, inkludert vanndamp, som er den eksplosive årsak.
5.Kometens gravitasjon er meget svak, og vanndamp, støv og andre bestanddeler løsrives lett og kommer ut i det omgivende verdensrommet.
6.Men brannene vil også produsere mye vanndamp, og dampen vil forme seg som cumulusskyer og gi nedbør.
7.Men røyken som strømmer opp gjennom pipene - og som sees på lang avstand - er ufarlig vanndamp.
8.Moderne materialer har gode muligheter for å demme opp mot gjennomgang av for eksempel gass, vanndamp og aroma.
9.Og tropisk varme blir det når tykke, bløte og lekre frottehåndklærne tørker langsomt, og plantene produserer vanndamp i tillegg til den som kommer fra bad og dusj.
10.Selv om det meste av den synlige eksosen en kald vinterdag er vanndamp, er det slike dager bilene forurenser mest.