Norwegian-Italian translation of vantro

Translation of the word vantro from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vantro in Italian

vantro
religionnoun scetticismo [m], incredulità [f (invariable)]
Synonyms for vantro
Similar words

 
 

More examples
1.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
2.Jeg tror, hjelp meg i min vantro" (Mk.
3.Pirko" trenes nå i hjembygden Brandbu, der stemningen er preget av vantro og fortvilelse efter spionavsløringene i helgen.
4.Hvordan har de klart å få til det ? spurte en vantro Alf Hansen da Aftenposten fortalte ham at dopingtestene som ble tatt av roerne i sommer var ferdig analysert, og at to av dem var positive.
5.Jeg trodde det var det jeg hadde gjort, sa jeg og pekte vantro med tommelen mot rettslokalet.
6.Men er statuen laget slik at den vil holde, da ? var det en vantro tilstedeværende som spurte da man fikk høre om at noen vil kjøpe den.
7.Parlamentarismen fremsto som den rene vantro for" Kristendommens Venner i vort Land", som de kalte seg.
8.Bak vindusrutene i spisesalen stirrer vantro barneøyne ut på sitt hemningsløse opphav.
9.Da tenker jeg ikke bare på de mange telefonene jeg får på kveldstid om straks å stoppe noe som går på TV - og den vantro forbauselsen over at jeg vegrer meg.
10.De så først helt vantro ut, kunne liksom ikke begripe innholdet, men så spratt hun opp og føk om halsen på ham.
11.Det er med den største vantro at man leser at piloten som skjøt ned det Sydkoreanske flyet over Shakalin er utnevnt til" Helt av SovjetUnionen" !
12.Det synes også som om behandlingen av tilfangetagne russere - vantro, som de kalles - og afghanske regjeringssoldater er forskjellig.
13.Det vantro hverdagsmenneskets møte med en uvirkelig verden av spøkelser og uforklarlige fenomener skaper en isende redsel som King beskriver troverdig og gysende.
14.Dette spørsmålet stiller vi stadig oss selv når vi står overfor falske eller ekte" dejå vüsituasjoner uansett hvor troende eller vantro vi måtte være.
15.Disse menneskene mener at samfunnet er vantro, hedensk, at det har forlatt Guds lære.
16.En halvvåken demon på en benk på Karl Johans gate overbeviste vantro turister om at noe utvilsomt var i gjære i Norges hovedstad - nemlig karneval !
17.En rekke innsatte og tidligere straffedømte har vært ført som vitner i saken, og Staff påpekte i retten at han aldri har opplevd en sak som i den grad har vært preget av vantro og mistillit fra aktors side.
18.Fotografen har gåsehud på kameralinsen og stirrer vantro på voksne menn som henrykt kaster sne i været og danser rundt på skaren.
19.Først stirret vesttyskerne vantro på hverandre.
20.Godtfolk ser vantro på hverandre.
21.Hvis Bratteruddommen blir stående, vil det være fritt frem for den som vil bruke Femte Mosebok, 13. kapitel til å fortelle menigheten hva de efter Bibelen bør gjøre med oss vantro.
22.Ingrid Bjørkelund fra Bergen ser vantro på venninnen Einy Viste.
23.Jeg må faktisk lese det TO ganger for å gjøre avbikt mot min vantro.
24.Med et halvkvalt skrik slapp jeg kofferten på gulvet mens jeg stirret vantro på innholdet som lå og fløt ut over gulvet.
25.Med misjonærens glød vil de berike byen og landet og omvende de vantro.
26.Nesten vantro forsekte hun å kartlegge smaken efter den første biten.
27.Nyheter fra Khomeinys Iran har ikke lenger samme oppslag og samme sjokkeffekt som de første meldinger til et bokstavelig talt vantro Vesten om regimets fremferd mot annerledes troende.
28.Når man betrakter de enfoldige fiskere og andre som var Jesu disipler, hvorav en forrådte ham for tredve sølvpenger, en annen fornektet ham tre ganger, og en var den vantro Thomas, synes det utenkelig at det skulle være så om å gjøre for disse å røve Jesu legeme for å muliggjøre hans oppstandelse.
29.Synd er lovbrudd, vantro overfor Gud, ringaktelse og mot bedre vitende trosse Guds ord.
30.Tidligere ble Israels folk ofte brukt som advarsel mot vantro.
Your last searches