No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword varebytte. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Denne typen varebytte er blitt mer og mer utbredt i internasjonal handel, ikke minst der en av partene er utviklingsland med begrenset tilgang på kontanter.
2.I forrige måned innstilte Mintoff all import fra Italia i håp om å presse frem et mer likeverdig varebytte mellom landene.
3.Vi hverken kan eller vil tilstrebe full balanse i det bilaterale varebytte, sier Colding.
4.De som eventuelt kommer trekkende med teorier fra internasjonal handel og forsøker å påpeke fordelene av fritt varebytte over grensene, især for utviklingsland, får nok verbal støtte i internasjonale organisasjoner.
5.Det betyr at de må forbedre sin utenrikshandel ikke bare for å få balanse i sitt varebytte, men de må opp i et overskudd som gjør dem i stand til å betjene sin utenlandsgjeld.
6.Ifjor beløp dette varebytte seg til ca. 3,6 milliarder dollar, der eksporten fra USA til Sovjet utgjorde over 90 prosent, eller 3,3 milliarder dollar.
7.Tallene for varebytte viste at britene importerte for nær 10 milliarder kroner mer enn de greide å eksportere for.