Norwegian-Italian translation of veiviser

Translation of the word veiviser from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veiviser in Italian

veiviser
reise - mannnoun guida [f]
  reise - kvinnenoun guida [f]
  trafikknoun segnale stradale [m]
Synonyms for veiviser
Similar words

 
 

More examples
1.Lysende veiviser", mener Nationen.
2.Min viktigste veiviser er Bach.
3.Alle disse påberoper seg Bibelen som den absolutte veiviser, Guds ord.
4.DENNE oppfordring ble straks inntatt i Statens Personalhåndbok, som er" veiviser" for statsansatte, og stort sett følges slavisk.
5.De fleste av synspunktene som fremmes for å bevise at" 100% tilfredsstillelse" bør være vår veiviser, kan man si seg enig i.
6.Det er mange som vil sitte andaktsfulle foran TVskjermen hvis Carsten Hopstock igjen slapp til som veiviser og folkeopplyser.
7.Det kan være en fordel å la Månen være en veiviser for oss under dens passering over denne delen av himmelen.
8.Det ligger i dette at biologisk betinget kjønn neppe kan være noen god veiviser for hvilke stillinger eller posisjoner kvinner og menn skal ha i samfunnet eller yrkeslivet.
9.En tredjedel av dem har pornofilmer som viktigste veiviser i kjærlighetslivet.
10.Han har tre nøkkelord som en sikker veiviser til suksess.
11.Hans fremsyn, hans egne røtter, hans livserfaringer og hans evne som veiviser kom til å prege hans egen tid.
12.Hensikten med et slikt kommunikasjonsverktøy er å gjøre det så enkelt i bruk at anlegget selv kan være en muntlig" veiviser" for brukere som ikke husker hvordan beskjeder kan sendes eller mottas, sier daglig leder for TBK, Jan Engebretsen.
13.Hvorfor skal forfatteren på død og liv opptre som en veiviser ?
14.I løpet av julens første del, vil Månen være en god veiviser til disse planetene.
15.Jeg tror ikke noen av oss er så store, kloke og mektige at vi har råd til å ignorere en slik veiviser som Bibelens påskebudskap.
16.Johan Cale, en veiviser til dine egne mørkekamre og lyskilder.
17.John Cale er noe jeg tar innover meg, på godt og vondt - som en veiviser til egne mørkekamre og lyskilder.
18.På mange måter har Tomas Böhm skrevet en lesverdig bok som kan tjene som, om ikke akkurat en veiviser - det lyder så voldsomt, så i alle fall som det forfatteren kaller" et opprivende diskusjonsgrunnlag".
19.Uansett vil jo publikum oppleve de forskjellige bidrag som" spansk kunst", de færreste en gang med katalogen som veiviser.
20.Ved siden av står en jordmorslede og en slede fra 1800 som vår ivrige veiviser mener er en russisk troika.
21.Vi blir minnet om det av vår neste veiviser, som også bi drar til å fjerne det.
22.Vår veiviser skal være" 100% tilfredsstillelse".
23.La disse være deres veiviser, så vil det aldri gå dere dårlig".
24.Luftskipet" har vært veiviser for teknologiutstillingen Exhibit, forklarer en fortvilet utstillingsleder Åse Marie Kramer Johansen.
25.Det er ikke fiendskap og uenighet, men gjensidig forståelse og samarbeide mellom land og folk som burde tjene som veiviser for menneskeheten.
26.Det er ikke lett å få venner når du ikke kan så mye norsk, sier Nguyen Van Dau, flyktningesekretæren som er vår veiviser i Kristiansand.
27.En" smilende veiviser" er bedre enn en" formanende pekefinger", mener Synnes.
28.Ungdommens iver skulle være en bedre veiviser enn de eldres visdom, sier Trond Berg Eriksen.
29.Verdens ledere er mer opptatt av maskiner som dreper enn av mennesker som lever, sa Linn Ullmann, som ser på ærlig og positiv kommunikasjon som den beste veiviser til en tryggere og bedre klode for alle folk i alle land.
30.Vi trenger et slikt råd som veiviser i et ellers kronglete terreng.
Your last searches