Norwegian-Italian translation of vekt

Translation of the word vekt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vekt in Italian

vekt
generellnoun importanza [f]
  sport - tyngdeløftingnoun peso [m]
  varernoun peso [m]
  måle - vektnoun peso [m]
  generellnoun accento [m], rilievo [m], risalto [m], portata [f]
  personnoun peso [m], calibro [m], rilievo [m], importanza [f]
Synonyms for vekt
Derived terms of vekt
Similar words

 
 

More examples
1.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
2.Arbeidet i folkevalgte utvalg må kobles mer direkte inn i den politiske prosess i partiet, med vekt på oppfølging av program og vedtak," skriver gruppen.
3.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
4.De parkmessige hensyn må tillegges den største vekt dersom det skulle oppstå konflikt ved skogbehandlingen.
5.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
6.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
7.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
8.Ernæringslære" er i første rekke beregnet på studenter som tar faglærerutdannelse med vekt på husstell.
9.Fra Høyres side legger vi vekt på å skaffe frem så mange faktiske opplysninger om Vannlinjen som mulig.
10.Fru Langaard hevder at det tidligere har vært lagt for stor vekt på at Munchs kunst i ungdomsperioden av hans liv var litterær og stod under tysk innflydelse.
11.Har det noen gang vært dekning for å si at man aldri bør legge vekt på en enkelt måling, så er det i dette tilfelle.
12.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
13.Hovedstadens Høyre", hvor forfatteren sammenfatter hovedlinjene fra 1884 til 1984, med særlig vekt på de siste 25 år.
14.I likhet med regjeringen legger Berge vekt på at kampen mot arbeidsledigheten krever moderate oppgjør i åra framover.
15.I tillegg legger kommisjonen vekt på at inntekt av boligkapital er forholdsvis enkel å observere.
16.Jeg tror det er blitt lagt for liten vekt på opprustning av disse bibliotekene (fagog forskningsbibliotekene), som er nøkkelinstitusjoner også for forskningens infrastruktur.
17.Kampen vår for å vinne att fridomen hadde vekt åtgaum.
18.Klassefesten" er en spirituell komedie hvor det er lagt vekt på biroller og satire.
19.Kylling i nistekurv", hvor det står skrevet at Norges Bondelag har kommet med pressemelding om 1 1 / 2 times steking av kylling med vekt ca. 1 kg ved 150 grader C. Grøss og gru, dette må bli tørt og vondt !
20.LoveBoat" handler om livet på et cruiseskip med vekt på romantiske og komiske hendelse ombord.
21.Men det er ikke hennes bruk av invektiver jeg synes slettest om, derimot dette med MUNNKURV :".... at Aftenposten la vekt på å være en dannet avis....
22.Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt" står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
23.Riksaasen oppfordrer Kopinor til å legge sterk vekt på at skolen gjennom fotokopiering" faktisk driver markedsføring" av de bøker, aviser og tidsskrifter som kopieres. (...)
24.Verdens elver, ferskvann som livskilde" er utstillingens spesialtema, hvilket vil si at arrangørene legger særlig vekt på å belyse dette.
25.Årsaker og mulige behandlingsmetoder", er undertittelen og forfatterne har lagt spesiell vekt på å popularisere det tildels vanskelig tilgjengelige stoffet, slik at det er forståelig for nettopp de barnløse selv.
26.Alle jentene har finfin treningsmoral - og på våre treninger legger vi stor vekt på avslutninger.
27.Arbeiderpartiet er enig i at fradragene bør bli færre og at det legges større vekt på bruttobeskatning.
28.At flere barn skal presses inn i de eksisterende barnehaver viser at oljeNorge - under Høyres ledelse - legger liten vekt på barns oppvekstvilkår, fremholder Henriksen.
29.Avtalen som er inngått legger avgjørende vekt på pasientenes interesser og valgfrihet, påpeker Willoch.
30.Barnefamilienes økonomi må styrkes, med spesiell vekt på enslige forsørgere og eninntektsfamilier.
Your last searches