Norwegian-Italian translation of velge inn

Translation of the word velge inn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velge inn in Italian

velge inn
politikkverb cooptare, votare, eleggere
Examples with translation
Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
Mary giftet seg med Tom, etter at hun kastet terning for å velge en av de seks kandidatene.
Similar words

 
 

More examples
1.Men SVs forslag om å velge inn en innvandrer ble nedstemt.
2.Som kristen skole har vi også anledning til å velge inn kristendomskunnskap som obligatorisk fag, understreker misjonær Kjell Tangerås.
3.Det har altfor lett for å bli slik at kvinner lar seg velge inn i forskjellige verv, som opptar store mengder av arbeidstiden uten å gi reell makt.
4.Et element i forhandlingsresultatet er at Bugge og Nimbus er kommet til enighet om å velge inn Harald Ellefsen, som ikke er EBaksjonær, til styremedlem efter Gustav Aarestrup, som faller for aldersgrensen.
5.Kim DaeJung har en betinget dom på 20 års fengdel for statsfiendtlig virksomhet over seg, og er derfor fratatt retten til å drive politikk eller la seg velge inn i nasjonalforsamlingen.
6.Mange er de komiter og råd hun lot seg velge inn i for å få gjennomført sin kongstanke et nytt eldresenter i vår bydel.
7.På siste generalforsamling tok den kontrollen over bedriftsforsamlingen ved å velge inn sine egne representanter.
Your last searches